Propozycja Porzadku Obrad Walnego Zgromadzenia 2008 – Amnesty International

Propozycja Porzadku Obrad Walnego Zgromadzenia 2008

PROPOZYCJA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 2008
STOWARZYSZENIA AMNESTY INTERNATIONAL
Wydział Teologiczny UMK
Ul. Gagarina 37
Aula Magna na pierwszym piętrze

SOBOTA 19.04.2008

10:30 – 11:00  uczestnicy i uczestniczki przybywają na miejsce obrad, otrzymują materiały                 informacyjne itp.
11:00   powitanie uczestników i uczestniczek, otwarcie WZ
11:10   powołanie prezydium Zjazdu, powołanie Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i       Wniosków
11:30   przyjęcie propozycji porządku obrad i propozycji regulaminu
11:40   wystąpienie Davida Stampsa z IEC
12:00   prezentacja sprawozdania Zarządu
12:20   prezentacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej
12:40   dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
13:00   głosowanie nad absolutorium dla Zarządu
13:10   przerwa kawowa
13:20   prezentacja najważniejszych decyzji ICM
13:35   prezentacja propozycja zmian w statucie stowarzyszenia
13.50   prezentacja kandydatów do władz Stowarzyszenie, otwarcie urny przez Komisję        Skrutacyjną
14:20   prezentacja sprawozdania finansowego za rok 2007, planu operacyjnego oraz budżetu           2009
14:50   dyskusja o planie operacyjnym, budżecie 2009 oraz o zmianach w statucie
15:30 – 17:00 przerwa obiadowa
17:00   prezentacja niedzielnych warsztatów   
17:10   głosowanie nad planem operacyjnym, budżetem 2009 i zmianami w statucie
17:20   ogłoszenie wyników głosowań do władz stowarzyszenia
17:25   przedstawienie i głosowanie nad ewentualnie zgłoszonymi wnioskami
18:00   prezentacja niedzielnej akcji oraz propozycji wspólnego wieczoru
18:10   zakończenie WZ
18:15   dyskusja dot. funkcjonowania Stowarzyszenia AI, współpracy centrali z grupami        lokalnymi, polityką AI

20:00 – zbiórka pod pomnikiem Mikołaja Kopernika – wspólny spacer po mieście
21:00 – spotkanie w klubie (najprawdopodobniej w Piwnicy pod Aniołem) i wspólna zabawa

NIEDZIELA 20.04.2008

10:00 – 11:30 – warsztaty
12:00 – wspólna akcja na Starówce
13:00 – wspólne zwiedzanie Torunia

           

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3621