Protokół z posiedzenia Zarządu 02.06.07 – Amnesty International

Protokół z posiedzenia Zarządu 02.06.07

Obecni:
Agnieszka Gałka
Zuzanna Kulińska
Maciej Fagasiński
Mateusz Hładki
Michał Pawlęga
Anna Dzierzgowska
 1. Przyjęcie porządku spotkania
Proponowany porządek spotkania został przyjęty
 2. Raport o stanie członkostwa
Obecnie mamy:
– 2373 członków;
– 14 grup lokalnych;
– 62 Szkolnych Grup
 Uchwała 01/06/07
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o przyjęciu 23 nowych członków i członkiń.
 3. Informacja o pracy biura
Raport do Urzędu Skarbowego i  wniosek do KRS zostanie przygotowany przez Arka Jarosińskiego i do 30 czerwca musi zostać wysłany do właściwych organów. 
Urlopy – Ela Chrzanowska zbierze dane i przygotuje informacje dla Zarządu.
Kaja Kulesza prosi, żebyśmy ustalili, ile ma urlopu.
ZUS – list w sprawie pracownika, który był zatrudniony w Gdańsku, a jego dokumenty zaginęły; zadanie wyjaśnienie sprawy dla nowego dyrektora.
Ewaluacja Magdy Sadłowskiej – o jej przeprowadzenie zwracamy się do Kingi Dąbrowskiej;
Spotkanie pracowników – środa po długim weekendzie
Niezbędne jest zatrudnienie w biurze informatyka/czki do obsługi naszej strony. W porozumieniu z nowym dyrektorem zatrudnimy osobę na zlecenie do obsługiwania strony.
Jeśli chodzi o planowane pół etatu dla specjalisty ds. finansów – złożyliśmy wniosek o grant do IMT, czekamy na ich odpowiedź; jeśli dostaniemy pieniądze na stworzenie takiego stanowiska, to takie stanowisko powstanie.
 3. Nowy regulamin Zarządu
 Uchwała 02/06/2007
Zarząd jednogłośnie przyjął nowy, poprawiony regulamin.
 4. Fundraising: rezultaty, stan finansów
Spłata pożyczki: ostateczna decyzja zostanie podjęta, kiedy przedstawimy
raport z wdrażania rekomendacji. Jeśli chodzi o wdrażanie rekomendacji to podjęte zostały najważniejsze kroki w celu ich realizacji: zatrudniliśmy Magdę (funriserke), a także Ania ma zmniejszony zakres obowiązków.
Powinniśmy informować FiF-a na bieżąco o tym, co się dzieje w polskiej sekcji.
Koniec maja: miesięczne przychody z fundraisingu
pokrywają nasze stałe comiesięczne wydatki, poza tym w 2007 r. otrzymaliśmy
grant z IMT (w lipcu dostaniemy ostatnią ratę), co pozwoli nam na pokrycie
wydatków do końca roku. Zarówno koszty, jak i przychody są na bieżąco
monitorowane.
Opracowywana jest symulację wydatków na przyszłość.
DDC: nasza liczba podpisów na godzinę jest wyższa niż średnia światowa, natomiast wciąż mamy za mało rekruterów – i co za tym idzie, za małe przychody. Wyniki za kwiecień – gorsze, niż zakładane; czekamy na wyniki za maj.
 8. EU Council
16-17 czerwca
Raport IS-u, dotyczący Europy, w tym także relacji EU-Office a IS-em.
Zarząd EU Office zaproponował dwie uchwały:
Pierwsza uchwała ma dotyczyć projektu lobbyingowego, prowadzonego przez Natalie Szczucka – jest to projekt pilotażowy, powstała propozycja, by przekształcić go w projekt stały, rozszerzyć o trzy nowe kraje, regiony Europy w której nie ma Amnesty; zacząć należałoby od Bułgarii. Zarząd EU Office zwrócił się do IS-u o środki na nowe biuro, ale decyzja IS-u będzie dopiero po EU Council.
Generalnie: jesteśmy za rozszerzeniem projektu. Choć nie możemy wnieść do projektu pieniędzy, mamy wiedzę i doświadczenie.
Druga uchwała – wizja dla Europy:
Raport: AI w Europie:
-AI powinna zająć się w większym stopniu Europą, zarówno współpracą z Radą Europy, jak i np. z OBWE (z którym w tej chwili IS praktycznie nie współpracuje – a to jest akurat dobre zadanie dla polskiej sekcji, bo mamy w Warszawie biuro ODIHR)
Problem: jak uniknąć dublowania zadań-
Ważne: my, polska sekcja, powinniśmy promować Ukrainę i być adwokatem Ukrainy; należy się z nimi skontaktować i dowiedzieć, czego oni oczekują i potrzebują.
9. Maraton 2007 
Propozycja Wojtka Makowskiego: maraton o tematyce kobiecej
Pytanie: kogo można wyznaczyć do pomocy Wojtkowi Makowskiemu- Czekamy na propozycje – Mateusz Hładki skontaktuje się z Wojtkiem Makowskim, dowie się, jaką on ma wizję.
 10. REAP
Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem koordynatorki projektu REAP.\
Jest zadowolony z sukcesów.
Zarząd przeprowadził dyskusję na temat akcji nauczycieli-koordynatorów szkolnych Grup AI.
Amnesty International jako organizacja apolityczna nie może przyłączyć się do tej akcji. Zdecydowaliśmy się przesłać list z gratulacjami do organizatorów akcji.
 11. Walne Zgromadzenie – podsumowanie
Z ewaluacji tegorocznego WZ wynika, że generalnie pomysł przeprowadzania całych obrad w jeden dzień spotkał się z aprobatą. Jest to ważny wniosek na przyszły rok: jednodniowe WZ, warsztaty drugiego dnia. Pytanie, jak uatrakcyjnić WZ – integracja, ciekawe spotkania, atrakcyjne warsztaty.
 12. Wyjazdy planowane

 • – nowy dyrektor: EU Councill, spotkanie dyrektorów 15 czerwca;
 • – Wiedeń: przygotowanie do ICM-u -Kinga Dąbrowska + nowy dyrektor
 • – Maciek Fagasiński: EU Council (Bruksela)
 • – ICM: problem biletu dla nowej prezeski;

Zarząd wyraża zgodę na włączenie Zuzki Kulińskiej do delegacji na ICM w zamian za Małgorzate Wasilewska, która została zaproszona do udziło w ICM z ramienia IS.
 13. Rekrutacja dyrektora
Zarząd zapoznał się z rekomendacjami zespołu, przeprowadzającego rekrutację.
Na podstawie tych rekomendacji Zarząd podjął uchwałę o zatrudnieniu na stanowisku dyrektora Stowarzyszenia Draginji Nadażdin.
 Uchwała 3/06/07
Zarząd jednogłośnie podejmuje uchwałę o zatrudnieniu Draginji Nadażdin z dniem 17 lipca na stanowisku dyrektora Stowarzyszenia.
 14. Strategia finansowa
Zarząd zapoznał się z przygotowaną przez Magdę Sadłowską i zaaprobował wskazane przez nią kierunki działań.
 15. Raporty różne
Najważniejszy wniosek: zalecenia z różnych badań (czy to dotyczących aktywizmu, czy z audytu organizacyjnego) pokrywają się.
Powinniśmy bardziej zwracać uwagą na nasze sukcesy, chwalić się sukcesami naszej sekcji i całego ruchu międzynarodowego, a także zalecenie, że powinniśmy doceniać różne poziomy zainteresowania, stwarzać ofertę dla różnych członków.
 Audyt komunikacyjny FKS:

 • – ulotka pierwszego kontaktu – z konkretną informacją, co członek może zrobić oprócz płacenia;
 • – ulotki mniej eksperckie, bardziej poruszające;
 • – konkretne osoby, konkretne ofiary;
 • – Magazyn – raczej co się wydarzy, a nie -co było-; czcionki, layout; umieszczać rozliczenia;
 • – www – dostosowanie do osób niewidomych;
 • – PA – nazwa jest myląca, bo ludzie nie zawsze rozumieją, że to nie chodzi o najbardziej aktualne działania polskiej sekcji;
 • – dobre wiadomości – bardziej konkretnie pokazać, co my zrobiliśmy;
 • – teksty na stronie: jaśniej podzielone i lepiej ustrukturyzowane;
 • – nie używać skrótów albo chociaż je tłumaczyć;
 • – elementy motywujące;
 • – płatność przez SMS;
 • – newsletter i pole szukaj – giną na stronie;
 • – teksty powinny mieć krótsze tytuły;
 • – potrzebny jest dział lokalny (czyli dział o Polsce);
 • – press room; w tym – schemat organizacyjny AI;
 • – jeden layout ulotek: każda kampania ma własny kolor i określony layout;

 Aktywizm:
ewaluacja sprzed dwóch lat – monitoring wdrażania wniosków – to, czego wciąż nie ma:

 • – dostrzegać, doceniać, chwalić – dopracować metody kontaktu z grupami;
 • – ulotka pierwszego kontaktu, z konkretnymi ofertami dla członków;
 • – tworzyć przestrzeń dla starych działaczy;
 • – system motywacyjny dla członkostwa;
 • – przygotować strategię aktywizmu dla grup i działaczy różnych (pożądane skutki, pożądane kierunki – czego chcemy, co możemy zaproponować) – i na tej podstawie stworzyć ulotkę pierwszego kontaktu.

Wniosek: na następnym spotkaniu zarządu zajmujemy się głównie aktywizmem.
 16. Sprawy różne

 • – wizytówki dla nowych członków Zarządu;
 • – Reklama w Google: kupując serwer w domenie home.pl AI uzyskała darmowy kupon na reklamę w Google; pojawił się jednak problem: czy powinniśmy reklamować się w firmie, która obecnie jest wymieniana przez AI w kampanii irrepresible info jako jedna z firm współodpowiedzialnych za cenzurę Internetu. W głosowaniu, przy czterech głosach przeciw i dwóch- za zarząd zadecydował, że nie należy umieszczać reklamy w Googlach.

Wisłostrada – Filip Ilkowski zaprasza na panel -Żaden człowiek nie jest nielegalny- – zarząd wyraził zgodę na udział przedstawiciela REAP-u
niezbędny jest regulamin/wytyczne dla korzystania z list internetowych;

 • – w odpowiedzi na zapytanie Magdy Macioły o wyniki audytu organizacyjnego, Zarząd postanowił umieścić informacje o wynikach audytu na Internalu;
 • – dostaliśmy informacje o szkole we Wrocławiu, która chce przyjąć imię AI;
 • – Anna Dzierzgowska powtórzyła swoje, złożone na początku sprawowania funkcji członkini Zarządu, oświadczenie, związane z działalnością dotyczącą ministra Giertycha;
 • – Mateusz Hładki zgłosił propozycję, żeby raz na pół roku ktoś – np. Kinga Dąbrowska lub Goha Zdunek – przeprowadził ewaluację Zarządu, tj. rozmawiał z pracownikami na temat współpracy z Zarządem.

Protokół sporządziła Anna Dzierzgowska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3837