Protokół z posiedzenie Zarządu 09.09.07 – Amnesty International

Protokół z posiedzenie Zarządu 09.09.07

Obecni:
Zarząd: Zuzanna Kulińska, Maciej Fagasiński, Michał Pawlęga, Monika Szreder, Anna Dzierzgowska
Dyrektorka Stowarzyszenia: Draginja Nadażdin
Komisja Rewizyjna: Małgorzata Gajdemska 
1. Przyjęcie porządku spotkania
Przyjęto następujący porządek spotkania:
1. Przyjęcie porządku spotkania
2. Informacja o stanie członkostwa i biura
3. Raport z przebiegu akcji letniej
4. Fundraising, rezultaty, stan finansów
5. Decyzje ICM
6. Maraton Pisania Listów 2007
7. Komisja Rewizyjna
8. Wyjazdy planowane
9. Sprawy różne 

2. Informacja o stanie członkostwa i biura
Informacja o stanie członkostwa:
Liczba członków i członkiń towarzyszenia – 2668 osób.
Grup lokalnych: 14, Grup Szkolnych: 62 
Zarząd otrzymał listę 147 osób, zainteresowanych wstąpieniem do Stowarzyszenia.

Uchwała 01/09/07

Zarząd jednogłośnie podejmuje uchwałę o przyjęciu czterdziestu siedmiu nowych członków i członkiń (nazwiska wg złączonej listy). 
Dyrektorka Stowarzyszenia przekazała Zarządowi i informacje o sytuacji w biurze:
– Jacek Białas zakończył urlop i z powrotem objął swoje stanowisko pracy.
– Zarząd zapoznał się z propozycją nowego zakresu obowiązków asystentki biura i zaopiniował go pozytywnie.
– zgodnie z ustaleniami audytu, w biurze organizowane będą comiesięczne, otwarte spotkania/szkolenia, dotyczące różnych kwestii związanych z prawami człowieka; osoba odpowiedzialna: koordynator kampanii. 
Zarząd przedyskutował agendę planowanego spotkania zarządu z pracownikami i pracownicami biura. Ustalono, że wiodącym tematem spotkania powinny być decyzje ICM-u i dyskusja nad znaczeniem tych decyzji dla strategii komunikacji polskiej sekcji.  
3. Raport z przebiegu akcji letniej
Akcja letnia -Pisz, dopóki nie uwolnisz wszystkich- zorganizowana została we współpracy z firmą TBWA.
Umowa z TBWA obejmowała reklamy prasowe, plakaty, które przez miesiąc pokazywane były w Warszawie i Krakowie, -studnie-.
Rozpoczęcie – 10 sierpnia; bardzo dobrze nagłośnione.
W ramach kampanii powstała specjalna strona internetowa; w sierpniu stowarzyszenie odnotowało radykalny wzrost liczby wejść na stronę.
Pokrycie medialne – kampania w gazetach: Newsweek. Przekrój (reklama zapowiadana we wrześniu), Agora obiecuje reklamę w którymś ze swoich pism: Gazeta Wyborcza, Wysokie Obcasy albo Metro; zapowiedziane są także plakaty w kilku innych pismach (np. Activist).
Kampania nie kończy się; przewidziana jest aktualizacja danych, dotyczących więźniów, będą też nowe sprawy na stronie; główny nacisk – działania na rzecz tych konkretnych osób, aż do ich uwolnienia. 
Druga akcja letnia dotyczyła Darfuru; nie była to zaplanowana kampania, lecz raczej reakcja na konkretną sytuację. Wojtek Makowski zorganizował akcję na Przystanku Woodstock, która z kolei wywołała duży oddźwięk w mediach. Firma Saatchi&Saatchi zaproponowała nam współpracę, przygotowała spot radiowy. Spot jest już nadawany w lokalnych radiostacjach (Lublin, Kędzieżyn Koźle), będzie także w TOK-FM, może w Trójce. Powstaje strona, poświęcona Darfurowi. Na 16 września (światowy dzień na rzecz Darfuru) planowane są akcje grup lokalnych – trwa przygotowywanie materiałów.
Zaplanowane zostały także minikonferencje; zostaliśmy zaproszeni o udziału w konferencji, organizowanej 19 września w Agorze oraz 9 listopada na UW. 
4. Fundraising, rezultaty, stan finansów
Program DDC:
wskaźniki – liczba podpisów na godzinę, średnia wpłata – wciąż odpowiednia; natomiast – również nieustający problem z rekrutowaniem ludzi.
Zaplanowana już została ewaluacja projektu. 
Strategia finansowa:
W tym roku Stowarzyszenie powinno raczej oszczędzać.
W przyszłym roku natomiast warto postarać się o przeznaczenie części środków na to, żeby zainwestować w działania fundraisingowe.
Strategicznie – zarząd rekomenduje, żeby, w momencie, w którym Stowarzyszenie będzie dysponowało wolnymi środkami, dążyć do tworzenia rezerwy finansowej. 

Fundraising – zacieśnia się współpraca koordynator kampanii – fundraiserka; równocześnie Magda Sadłowska opracowuje różnorodne formy docierania do indywidualnych donorów.  
Działalność gospodarcza:
Dyrektorka Stowarzyszenie przekazała zarządowi opracowane przez Magdę Sadłowską rekomendacje, dotyczące -za i przeciw- podjęcia decyzji o prowadzeniu przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej.
Zarząd przedyskutował te rekomendacje; ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta, ustalono natomiast, że do 20 września  należy przeanalizować plusy i minusy ewentualnej decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej; do końca września powinien też powstać biznes-plan, który pozwoli na podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej w oparciu o dane finansowe.  
5. Decyzje ICM
Zuzanna Kulińska i Draginja Nadażdin przedstawiły Zarządowi informacje na temat przebiegu i decyzji Spotkania Rady Międzynarodowej w Meksyku.
Patrz: załączona prezentacja.  

6. Maraton Pisania Listów 2007
Trwają poszukiwania agencji reklamowej, która pomoże w obsłudze Maratonu. 
7. Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna prosi Zarząd o bardziej konkretne informacje w protokołach. 
8. Wyjazdy planowane
10 września – Draginja Nadażdin jedzie do Amsterdamu na spotkanie z kilkoma dyrektorami europejskich sekcji (odbywające się – dla oszczędności – na lotnisku); temat: renditions i możliwość zrobienia małej kampanii na ten temat w ramach Europy.
23-28 września – Draginja Nadażdin – Londyn, wprowadzenie w sposób pracy IS..
19-25 września – najprawdopodobniej Kaja Kulesza – Bruksela.
Październik – sekcja irlandzka zaprasza na swoje walne; nasza sekcja musiałaby pokryć koszty podróży. 

9. Sprawy różne
– PR i aktywizm – dwie opracowywane obecnie strategie:
elementem wdrażania strategii aktywizmu była kampania letnia (umożliwia -zaadoptowanie- konkretnego więźnia);
ponadto na listopad planowany jest trzydniowy Obóz Praw Człowieka.
– Kinga Dąbrowska została dokooptowana do Zarządu EU Office.
Została również członkinią Komitetu (MAC), który ma mediować w sprawach ew. konfliktów między sekcjami/strukturami a IS.
– sprawa dnia przeciwko Karze Śmierci – AI prowadzi obecnie lobbying na rzecz przyjęcia przez ONZ moratorium na stosowanie kary śmierci;
– Michał Pawlęga proponuje szkolenie dotyczące funduszy, grantów, zarządzania projektami: docelowo – w grupie szkoleniowej znalazłyby się 3 organizacje: AI, Lambda, Zieloni i ich nowa fundacja.  
Kolejne spotkanie zarządu połączone ze szkoleniem na temat współpracy zarząd-dyrektor zaplanowane zostało na ostatni weekend października (27-28). 

Protokół sporządziła Anna Dzierzgowska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3757