Protokół z zebrania Zarządu – 18 października 2003 – Amnesty International

Protokół z zebrania Zarządu – 18 października 2003

Obecni:


Amina Bassil– członek Zarządu


Kinga Dąbrowska– członek Zarządu


Anna Dzierzgowska – członek Zarządu


Marcin Komosa– członek Zarządu


Adam Pruss – członek Zarządu


Małgorzata Urbanik – członek Zarządu


Maciej Wieczorkowski –członek Zarządu


 


Małgorzata Zdunek – dyrektor


 


Wybór prezesa, skarbnika i sekretarza


Zgłoszono 2 kandydatury na stanowisko prezesa;  Adam Prussa i Macieja Wieczorkowskiego, po dyskusji Adam zgodził się kandydować, Maciej wycofał swoją kandydaturę.


Przeprowadzono wybory, w tajnym głosowaniu oddano 7 głosów;


5 głosów “za” i 2 wstrzymujące się.


 


Adam Pruss został prezesem.


 


Następnie wybrano;


 


         skarbnika – Amina Bassil


         sekretarza – Anna Dzierzgowska


 


 


 


Termin następnego zebrania Zarządu ustalono na 2 listopada 2003.


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4971