Protokół z zebrania Zarządu – 2 listopada 2002 r., Sopot – Amnesty International

Protokół z zebrania Zarządu – 2 listopada 2002 r., Sopot

W zebraniu udział wzięli:


Jarosław Orłowski – sekretarz


Adam Pruss – skarbnik


Piotr Skrzypczak


Małgorzata Wasilewska – prezes


Maciej Wieczorkowski


 


Komisja Rewizyjna:


Amina Bassil


 


Biuro


Małgorzata Zdunek – dyrektor


 


Załączniki:


1. Uchwała o przyjęciu nowych członków I/11/2002


2. Uchwała o likwidacji oddziałów Gdańskiego i Katowickiego II/11/2002


 


 


1.       Wprowadzenie do pracy Zarządu – Małgorzata Wasilewska


§         Bezpośrednim zwierzchnikiem pracowników Stowarzyszenia jest dyrektor. Wszelkie uwagi dotyczące pracy zatrudnionych pracowników kierowane są do dyrektora.


§         Członkowie Zarządu nie mają przydzielonych działek. Zarząd pracuje zespołowo.


§         14-15 grudnia odbędzie się warsztat o pracy Zarządu oraz relacjach Zarząd – pracownicy


 


2.       Raport o stanie członkostwa – Małgorzata Zdunek


§           2 nowe grupy – Tczew, Kędzierzyn Koźle


§           68 nowych członków (zał. 1)


§         3 grupy inicjatywne – Chełm, Częstochowa, Tarnobrzeg – zostały rozwiązane


§         spływ składek zadawalający


§         konieczność skłonienia członków do płatności przed 31 grudnia, nie do 31 marca – w nowym biuletynie informacja o wszelkich formach płatności


§         przynajmniej raz na 3 miesiące informowanie członków indywidualnych z jednego miasta o możliwości wspólnej pracy tzn. założenia grupy


 


3.       15 minut dla biura – Małgorzata Zdunek


§         Zgodnie z wymaganiami związanymi z KRS (usankcjonowanie stanu faktycznego), Zarząd podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia: Gdańskiego i Katowickiego (zał. 2)


§         Zarząd przedyskutował i zdecydował o zasadności nadania pełnomocnictwa do reprezentacji Stowarzyszenia Dyrektorowi.


§         Zarząd zauważa konieczność określenia nowego zakresu obowiązków Dyrektora, co zostanie uczynione w najbliższym możliwym terminie.


 


4.       Komisja rewizyjna – Amina Bassil


§         KR prosi o zapisanie adresów e-mail członków komisji w protokole,
w celu ułatwienia kontaktu członkostwu.
amina@amnesty.org.pl i
ekamecki@amnesty.org.pl


5.       Regulamin struktur pośrednich – Amina Bassil


§         Zarząd zapoznał się ze wstępnym projektem regulaminu. Zarząd stwierdza konieczność dalszych konsultacji i uzupełnień, które zostaną przeprowadzone w ciągu najbliższego miesiąca. Zarząd przyjmie regulamin na następnym zebraniu.


 


6.       Walne zgromadzenie –Małgorzata Wasilewska


§         Zarząd z zadowoleniem stwierdza, wysoką frekwencję na WZ, mimo braku zwrotu kosztów uczestnictwa. Delegaci prezentowali wysoki poziom wypowiedzi. Goście zagraniczni, w rozmowach po WZ, zwrócili uwagę na wysoki poziom merytoryczny tak pierwszego, jak i drugiego dnia.


§         Zarząd stwierdził konieczność zmiany podejścia organizacyjnego do WZ. Do tej pory panowała opinia, iż WZ ma funkcję wzmacniającą obecność lokalną grupy oraz pomaga w stabilizacji. Jednak nakłady materialne oraz czasowe, włożone w organizację WZ są niewspółmiernie wyższe niż w/w korzyści. Zarząd zastanawia się nad organizacją następnych WZ w ośrodku wczasowym, co roku w tym samym miejscu. Wstępna kalkulacja wskazuje, iż koszt takiego rozwiązania jest porównywalny z dotychczasowym podejściem, przy dużo niższym nakładzie pracy. Niedogodnością może być dojazd.


§         Mimo, iż frekwencja była zadawalająca, część aktywnych członków nie uczestniczyła w WZ ze względu na koszt, przez co ich wpływ na działalność Stowarzyszenia staje się ograniczony. W związku z tym, Zarząd przypomina, iż uczestnictwo w WZ jest działalnością statutową. Oznacza to, że grupy mogą finansować uczestnictwo delegatów ze swoich przychodów.


 


7.       Plan operacyjny – Jarosław Orłowski


§         Kampania rosyjska ruszyła. Następny etap kampanii to Prawa Dziecka w listopadzie, na którym jednak nie będziemy się koncentrować w tym terminie, ze względu na brak skojarzenia tej daty w świadomości społeczeństwa polskiego z dziećmi.


§         W listopadzie kolejna publikacja reklam opracowanych we współpracy z D’Arcy


§         14 listopada Okrągły Stół związków wyznaniowych – uczestniczy Bogusław, Mirella i Marcin. Efektem ma być duża konferencja na wiosnę, na której zostaną przedstawione pierwsze, pilotowe akcje.


§         W listopadzie direct mailing (szczegóły poniżej)


§         18 listopada zebranie pracowników, którego efektem będzie dokument “co jest dobre, co jest złe w naszej pracy, co można poprawić”


§         10 grudnia przyznanie Nagrody Dziennikarskiej. Kolejna emisja reklam.


§         14-15 grudnia Maraton Pisania Listów


§         W grudniu AI Polska uczestniczy w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE 


§         W grudniu odbędzie się ewaluacja pracowników, dyrektor dokona ewaluacji pracowników, zarząd – ewaluacji pracy dyrektora


 


8.       Konferencja prasowa – Małgorzata Wasilewska


§         Zarząd jest zadowolony z organizacji, przeprowadzenia i efektów konferencji prasowej na launch Kampanii Sprawiedliwość dla Wszystkich. Zarząd docenia pracę rzeczniczki. Konferencja miała zadawalające pokrycie medialne.


 


9.       REAP – Małgorzata Zdunek


§         Kapituła Nagrody Dziennikarskiej AI jest już wybrana. 10 grudnia odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. Zależy nam na dużej publiczności i zainteresowaniu mediów. Jest już sporządzona lista zaproszeń.


§         Konieczne jest opracowanie szczegółowego scenariusza uroczystego wręczenia nagrody.


§         Szkolenia: W listopadzie i grudniu dla multiplikatorów z AI. W listopadzie rozpoczynają się szkolenia dla liderów ZHP


§         Program szkoleń budzi wątpliwości Zarządu. Nie odzwierciedlają one głównego tematu projektu, jakim jest tolerancja, kształtowanie postaw.


§         Zarząd zgadza się, iż konieczna jest modyfikacja szkoleń.


§         Zarząd wybrał podkomitet Marcin, Adam, Jarek, który będzie monitorował programy szkoleń. Zarząd także zastanowi się nad systemem kontroli merytorycznej.


§         Zarząd nie wyklucza przesunięcia terminu przygotowania i druku materiałów dla nauczycieli.


§         Na każdym zebraniu Zarządu będzie zapoznawał się ze sprawozdaniem z rozwoju projektu.


 


10. Zasady WWW – Jarosław Orłowski


§         Jarosław Orłowski, Adam Pruss i Amina Bassil po konsultacjach z osobami zaangażowanymi w funkcjonowanie Internetu w AI Polska, opracują wewnętrzne zasady WWW, oparte na webguidelines i strategii WWW powstających właśnie w IEC i IS.


§         Po rozważeniu strat i korzyści, Zarząd postanowił nie zmieniać ISP (dostawcy Internetu dla www.amnesty.org.pl) i renegocjować umowę z WP.


 


11. Sprawy różne


I. Mailing – Małgorzata Zdunek  • kupiliśmy 10 000 adresów, osoby z wyższym wykształceniem, duże miasta, dochody powyżej 4 000. Cel fundraisingowy. Koszt adresów: 18 000 zł. Zakładana odpowiedź: 2%, zakładany przychód:  36 000 zł. Akcja oparta na raporcie bułgarskim i przypadku Aminy Lawal

II. Seminarium Anty-rasizm w Genewie. Zarząd zastanowi się nad kandydatem.


III. Współpraca z firmą Dimar – mailing, bazy danych. Zarząd stwierdza konieczność przeprowadzenia rozmowy, by sprawdzić oczekiwania i szczegóły oferty.


IV. Wyjazdy  • Forum społeczne – Florencja – AI reprezentować będzie kilka osób

  • Seminarium regionalne prawa społeczne i ekonomiczne – Austria – Jarek,

  • Activism Workshop – Londyn – Adam Pruss

  • Wszystkie wyjeżdżające osoby napiszą tekst/raport do biuletynu.

V.  Wystąpienia  • Adam Pruss podczas panelu: “Wolni czy bezpieczni” w cyklu  -Prawa człowieka w świecie wielu kultur- organizowanym na UW przez grupę 2.

VI. Logo  • Wymagania techniczne wymuszają na nas dodanie nowego wzoru logo AI Polska. Zarząd zatwierdził zaprezentowane projekty. Zmiana będzie stopniowa – nowy wzór będzie stopniowo wypierał stary w miarę zużycia materiałów. Wzór będzie zarejestrowany w Urzędzie Patentowym.

VII. Akcja antyterrorystyczna w Moskwie.  • Maciej Wieczorkowski wyraził swój niepokój, spowodowany brakiem zdecydowanej reakcji AI na, jak to nazwał, “pozasądową egzekucję” porywaczy w moskiewskim teatrze. Zarząd postanowił poszukać odpowiedzi bezpośrednio u rzecznika IS.

 


Protokołował: Jarosław Orłowski.


Następne zebranie Zarządu: 14-15.12.2002.


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5153