Protokół ze spotkania zarządu – 18 października 2003 – przez WZ – Amnesty International

Protokół ze spotkania zarządu – 18 października 2003 – przez WZ

Obecni  na spotkaniu:


 


Zarząd


Marcin Komosa


Anna Legan


Adam Pruss


Piotr Skrzypczak


Małgorzata Wasilewska


Maciej Wieczorkowski


 


 


Biuro


Małgorzata Zdunek


 


 


WZ 2003


 


Zarząd omówił porządek WZ, podsumowując ilość prezentacji i wystąpień.


Ustalono, którzy goście będą poproszeni o wystąpienie.


Omówiono zmiany statutowe.


Dyrektor zapoznała Zarząd z najnowszymi wersjami nowego statutu, skonsultowanymi z urzędem nadzoru nad stowarzyszeniami.


 


Rozwiązanie oddziału


Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o rozwiązaniu oddziału mazowieckiego (załącznik 1 – uchwała 3/X/2003)


 


 


Prezes podziękowała wszystkim za współpracę i życzyła sukcesów pozostającym w zarządzie następnej kadencji członkom.


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4970