Przed spotkaniem UE-Chiny – Amnesty International

Przed spotkaniem UE-Chiny

(Bruksela, 30 stycznia) Tworzenie nowych relacji z Chinami powinno łączyć się z zajęciem się z nową energią kwestią praw człowieka – mówi Amnesty International, kiedy przewodniczący Komisji Europejskiej spotyka się z premierem Chin.
W liście adresowanym do przewodniczącego Barroso (dostępnym na www.amnesty-eu.org) Amnesty International wyraziła poparcie dla silnych relacji miedzy Unią a Chinami i potwierdziła, że do spotkania dochodzi w ważnym dla tych relacji momencie. Jest to pierwsze spotkanie wysokiego szczebla, odkąd Chiny odwołały szczyt Unia-Chiny w grudniu.
-Decyzja Chin, aby odwołać szczyt UE-Chiny była wielką hańbą, ale nie powinno to wpływać na sposób, w jaki Unia będzie traktowała Chiny w przyszłości. Przede wszystkim, nie powinno to przeszkodzić w budowaniu relacji opartych na wzajemnym szacunku i przez to umożliwiających szczerą rozmowę o prawach człowieka- – mówi Nicolas Beger dyrektor biura Amnesty International przy Unii Europejskiej. -Relacja sprowadzająca się tylko do pochwał nie znaczyłaby wiele- – dodał Beger.
Obie strony są kluczowymi graczami społeczności międzynarodowej, co dla obu stron wiąże się powinnościami. Utrzymujące się pogwałcenia wolności wypowiedzi w Chinach to jeden z tematów, o których Unia Europejska powinna głośno mówić. W ostatnich miesiącach ruch na rzecz reform politycznych i praw człowieka stał się coraz bardziej widoczny. Wielu znanych profesorów i działaczy było przesłuchiwanych i zastraszanych za wzięcie udziału w ruchu -Karta 08-. Amnesty International wezwała Unię Europejską do domagania się zwolnienia Liu Xiaobo, sygnatariusza karty 08, obecnie przetrzymywanego w areszcie domowym.
Kilka tygodni temu Amnesty dowiedziała się również, że dostęp do strony organizacji został ponownie zablokowany dla internautów z Chin.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

3224