Przełomowy krok Komisji Europejskiej – Amnesty International

Przełomowy krok Komisji Europejskiej

W odpowiedzi na wiadomość, że Komisja Europejska podjęła pierwsze kroki w celu uruchomienia przeciwko Polce procedury przewidzianej w Artykule 7 Traktatu o Unii Europejskiej, Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International w Polsce powiedziała:

– Rząd Polski w końcu staje w obliczu konsekwencji swojego nieodpowiedzialnego dążenia do niszczenia rządów prawa. Bezprecedensowa decyzja Komisji Europejskiej w przedmiocie wniosku o uruchomienie artykułu 7 to sygnał dla władz Polski – nie będziemy tolerować deptania podstawowych praw człowieka.

– Chociaż Amnesty International z zadowoleniem przyjmuje ten krok, to jednak ubolewa nad tym, że decyzja Komisji odnosi się tylko do kwestii związanych z rządami prawa, a nie do szerokiego spectrum zagrożonych praw człowieka w Polsce, w tym wolności zgromadzeń, prawa do azylu oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych – powiedziała Iverna McGowan, dyrektorka Biura Instytucji Europejskich Amnesty International.

W następstwie dzisiejszej bezprecedensowej decyzji Komisji Europejskiej, kraje członkowskie UE podejmą decyzję czy chcą pójść w tym kierunku i uruchomić art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

Zdjęcie: Sébastien Bertrand, CC BY 2.0
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

15116