Przełomowy wyrok ONZ w sprawie irlandzkiego prawa antyaborcyjnego – Amnesty International

Przełomowy wyrok ONZ w sprawie irlandzkiego prawa antyaborcyjnego

Komitet Praw Człowieka ONZ orzekając w sprawie kobiety, u której podczas ciąży stwierdzono poważne i nieodwracalne uszkodzenie płodu i odmówiono aborcji, uznał, że Irlandia złamała swoje międzynarodowe zobowiązania w zakresie praw człowieka.

W 2011 roku Amanda Mellet podczas ciąży dowiedziała się, że płód jest poważnie uszkodzony i domagała się dostępu do legalnej aborcji. Irlandzkie prawo przewiduje taką możliwość tylko w wypadku poważnego zagrożenia dla życia kobiet, więc zabiegu odmówiono. Organizacja Center for Reproductive Rights złożyła skargę w imieniu Amandy Mellet do Komitetu Praw Człowieka ONZ w listopadzie 2013 roku.

Wyrok Komitetu jest pierwszym tego typu. Orzekł on, że brak dostępu do legalnej aborcji i jej kryminalizacja w określonych przypadkach, jest złamaniem przez państwo jego zobowiązań międzynarodowych w zakresie praw człowieka. Uznał, że sytuacja, w której znalazła się Pani Mellet doprowadziła do naruszenia artykułów 7 i 26 Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich zakazujących okrutnego, nieludzkiego poniżającego traktowania i dyskryminacji. Uznał też naruszenie prawa do prywatności. Komitet podkreślił, że kryminalizacja aborcji, co widać było w tej sprawie, prowadzi do stygmatyzacji i atmosfery strachu, które utrudniają pacjentkom uzyskanie rzetelnych informacji o ich stanie zdrowia i dostępnym im możliwościach.

– Władze Irlandii wreszcie muszą przestać chować głowę w piasek i zmienić prawo. Irlandzka opinia publiczna chce tej zmiany . Ostatnie badanie pokazuje, że 87 %  społeczeństwa opowiada się za szerszym dostępem do możliwości przerwania ciąży. Ogromna większość uważa też, że prawie całkowity zakaz, obowiązujący dziś w Irlandii, jest okrutny, nieludzki i dyskryminujący – powiedziała Weronika Rokicka, koordynatorka kampanii Amnesty International Polska.

Komitet Praw Człowieka wezwał Irlandię do zmiany przepisów, w tym konstytucji, jeśli zajdzie taka potrzeba, by nie stały w sprzeczności z prawem międzynarodowym.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

6739