Przemoc wobec kobiet to problem, ale rząd wciąż się zastanawia – Amnesty International

Przemoc wobec kobiet to problem, ale rząd wciąż się zastanawia

Polski rząd powinien spełnić swoje obietnice i niezwłocznie podpisać Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja wprowadza instrumenty, które przyczynią się do lepszej ochrony ofiar przemocy, a także zwiększą wykrywalność i karanie tego rodzaju przestępstw.

Według statystyk policji w 2011 roku ponad 113 tys. osób było ofiarą przemocy w rodzinie. Większość z nich stanowiły kobiety (ponad 60%) oraz dzieci (ponad 27%). – Wiele kobiet jednak w ogólne nie zgłasza się na policję, a regularnie pada ofiarą przemocy ze strony innego członka rodziny. W szczególności kobiety, obawiając się różnego rodzaju konsekwencji, wolą milczeć. – mówi Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International Polska

– Wyuczona bezradność, lęk przed zemstą, syndrom stresu pourazowego, to jedynie część czynników, które wpływają na to, że kobiety i ofiary przemocy w rodzinie nie szukają pomocy. Niezwykle ważne jest również uzależnienie finansowe od partnera.

25 listopada to światowy dzień przeciwko przemocy ze względu na płeć, który rozpoczyna 16-dniową akcję przeciwko przemocy wobec kobiet. – W tym dniu Amnesty International po raz kolejny apeluje do polskiego rządu o niezwłoczne podpisanie Konwencji. – mówi Nadaždin – Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa to poważny problem, któremu polskie władze powinny przeciwdziałać. Konwencja da im dodatkowe narzędzia, dzięki którym będzie można zapewnić ofiarom lepszą ochronę i pomoc. – podkreśla Nadaždin.

Ratyfikacja Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej wymusi szereg zmian w polskim prawie i polityce. Wprowadzone zostaną zatem rozwiązania prawne dotyczące przemocy ekonomicznej, które obecna definicja przemocy w rodzinie nie obejmuje. Ważnym elementem będzie również wsparcie dla ofiar przemocy domowej poprzez zapewnienie świadczeń oraz pomoc mieszkaniową. W ocenie Amnesty International potrzebne jest również zwiększanie świadomości na temat przemocy domowej i przemocy wobec kobiet. Konwencja zobowiązuje państwa-strony do prowadzenia takiego rodzaju działań.

Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej została dotychczas podpisana przez 24 państwa, w tym m.in. przez Albanię, Ukrainę, Słowację, Maltę i Wielką Brytanię. Amnesty International od ponad roku apeluje do władz Polski o niezwłoczne podpisanie i ratyfikację Konwencji.
Zachęcamy do podpisania się pod petycją do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie oddamy konwencji antyprzemocowej!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

1965