Przemoc wobec kobiet – ukryta forma naruszeń praw człowieka. – Amnesty International

Przemoc wobec kobiet – ukryta forma naruszeń praw człowieka.

Fizyczna, psychiczna i seksualna integralność kobiety jest zagrożona w czasie trwania konfliktów, w okresach niestabilności politycznej, podczas pobytu w areszcie, a także w środowisku lokalnej społeczności i w rodzinie – dotyczy to wszystkich regionów świata, niezależnie od orientacji politycznej rządów. miejscowe władze.

W Turcjii każdego roku -w imię honoru- zabijanych jest około 200 dziewcząt. Sędziowie wypowiedzieli się, że wyroki na morderców mogą być łagodzone, bowiem to ofiara sprowokowała przestępstwo.

Z USA wciąż płyną doniesienia o fizycznym, psychicznym i seksualnym dręczeniu kobiet oraz o zaniedbaniach w sferze medycznej w więzieniach dla kobiet.

Akcja militarna w Afganistanie zwróciła uwagę świata na represje, jakim poddane były tamtejsze kobiety w okresie reżimu talibów. Wciąż nieujawniona jest przemoc z jaką kobiety stykają się w pobliskich krajach tego regionu, m.in. w Arabii Saudyjskiej i w Pakistanie.

-Społeczność międzynarodowa zwróciła uwagę na niektóre formy stosowania przemocy wobec kobiet lecz konsekwentnie przymyka oczy na inne – takie, których ujawnianie przeszkadza w prowadzeniu polityki, lub takie, które wydają się -za trudne- w miejscowych uwarunkowaniach- – powiedziała Irene Khan.

To stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań, przed jakimi stoją dziś obrońcy praw kobiet. Jest nim wybiórcze, pozorne tylko zainteresowanie rządów kwestią łamania praw człowieka wobec kobiet.

W Australii, podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, Irene Khan powiedziała, że kobietom uchodzącym przed przemocą często nie jest udzielana właściwa ochrona.

Kobiety ubiegające się o azyl nie rzadko jako powód podają przemoc, której ulegają w życiu prywatnym, jednak wiele rządów nie uznaje przemocy na tle płci, takiej jak przemoc w rodzinie, molestowanie seksualne czy gwałt za podstawę do udzielenia ochrony należnej uchodźcom.

Rządy mają obowiązek zapewnić kobietom ochronę przed przemocą nadużyciami łamiącymi ich ludzkie prawa, z jakimi spotykają się zarówno ze strony władz, jak lokalnych społeczności i członków rodzin.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5205