Przerywanie ciąży a prawa człowieka – Amnesty International

Przerywanie ciąży a prawa człowieka

Nowy materiał Amnesty International pokazuje, jaki związek ma dostęp do przerywania ciąży z prawami człowieka, prezentuje standardy prawa międzynarodowego w tym zakresie i wnioski z badań prowadzonych przez organizację.

Państwa w różny sposób starają się kontrolować przerywanie ciąży: bardzo wiele krajów daje możliwość przerwania ciąży na jej wczesnym etapie na życzenie kobiety, część wymaga wykazania trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Są kraje, które podobnie jak Polska, dają możliwość przerwania ciąży, gdy zdrowie lub życie kobiety jest zagrożone, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu lub kazirodztwa lub gdy płód jest poważnie i nieodwracalnie uszkodzony. Nieliczne państwa zakazują aborcji całkowicie lub prawie całkowicie, są to między innymi Salwador, Nikaragua i Irlandia.

Celem tego materiału jest pokazanie, jak różne porządki prawne mają wpływ na życie i zdrowie kobiet oraz dlaczego dostęp do przerywania ciąży jest kwestią praw człowieka. Amnesty International stoi na stanowisku, że aby zapewnić poszanowanie praw człowieka należy zapewnić rzeczywisty dostęp do przerywania ciąży w przypadku zagrożenia życia i zdrowia kobiety, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu oraz gdy płód jest poważnie i nieodwracalnie uszkodzony.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Kara za wsparcie osoby w potrzebie. Uwagi prawne do sprawy Justyny Wydrzyńskiej

Powiązany temat

Dlaczego musimy być #jakJustyna i wspierać się w aborcjach

7126