Przyszłość Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – Amnesty International

Przyszłość Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Dziś w Oslo (7-8.04) rozpoczęła się konferencja na temat długoterminowej przyszłości Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Konferencja organizowana jest zgodnie z postulatem zawartym w Deklaracji z Brighton nt. przyszłości ETPCz z 20 kwietnia 2012 r., w której zachęca się państwa-strony Konwencji do refleksji nad przyszłością systemu Konwencji.<br /> <br />

Przedmiotem Konferencji będą wyzwania stojące przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz realizacja Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i wyroków Trybunału na poziomie krajowym.
Amnesty International, od początku prac nad reformą systemu Konwencji, apeluje do państw członkowskich Rady Europy, aby podjęły działania w kierunku wzmocnienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i zagwarantowania mu wsparcia niezbędnego do wypełniania swojej fundamentalnej dla ochrony praw jednostki roli.
– Trybunał jest jednym z najbardziej skutecznych mechanizmów ochrony praw człowieka na świecie i często pozostaje ostatnią deską ratunku dla wielu Europejczyków, którzy dochodzą sprawiedliwości po naruszeniach ich praw, dlatego tak ważne jest jego wzmocnienie – powiedziała Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska.
Kilkadziesiąt organizacji z Europy Centralnej i Wschodniej wystosowało list otwarty do uczestników i uczestniczek konferencji, w którym apeluje o zachowanie silnej pozycji Trybunału jako gwaranta skutecznego systemu ochrony praw człowieka. Stanowisko dostępne jest tutaj: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/04/Future_ECHR.pdf

Europejski Trybunał Praw Człowieka Fot. CherryX / Wikipedia / CC BY-SA
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

1560