Przywódcy G20 muszą zająć się sprawą Syrii i potępić homofobiczne prawo Rosji – Amnesty International

Przywódcy G20 muszą zająć się sprawą Syrii i potępić homofobiczne prawo Rosji

Złagodzenie cierpienia milionów cywilów dotkniętych trwającym w Syrii konfliktem zbrojnym musi być priorytetem dla światowych przywódców spotykających się na szczycie G20 w Petersburgu, powiedziała Amnesty International. Światowi przywódcy muszą potępić także drakońskie, homofobiczne prawo w Rosji i użyć całej swojej mocy, by przekonać władze do jego wycofania - dodaje w swoim oświadczeniu organizacja.

Syria

W skład G20 wchodzą jedne z najbogatszych krajów świata, w tym państwa silnie powiązane ze stronami konfliktu zbrojnego w Syrii.

– Dzięki współpracy te potężne kraje mogą i muszą przygotować plan działania, aby złagodzić obecny kryzys humanitarny – powiedział Salil Shetty, Sekretarz Generalny Amnesty International.

Choć temat Syrii nie jest obecny w oficjalnej agendzie dwudniowego szczytu w  Rosji, oczekuje się, że problem zostanie poruszony podczas rozmów,  jako że Stany Zjednoczone i inne państwa rozważają rozpoczęcie interwencji wojskowej przeciwko syryjskiemu rządowi, któremu zarzuca się użycie powszechnie zakazanej broni chemicznej.

– Miliony ludzi zostało już przesiedlonych w Syrii lub uciekło za granicę, czego skutkiem jest kryzys humanitarny na skalę od dawna niespotykaną. Przywódcy G20 nie mogą zmarnować tej okazji do współpracy, muszą spróbować zapobiec j dalszej eskalacji  przerażającego kryzysu  – powiedział Shetty.

Ponieważ G20 obejmuje wszystkich pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ obecna konferencja może stać się kamieniem milowym w sprawie. Rosja, obecny gospodarz G20,  a także Chiny, zablokowały trzy poprzednie rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywające do skierowania sprawy Syrii do Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK).

– Kryzys syryjski stanowi test dla globalnego systemu rządzenia. G20 i Rada Bezpieczeństwa ONZ muszą teraz udowodnić, że są przygotowane do radzenia sobie z wyzwaniami, przed którymi stoimy – podkreślił Shetty. – Przyszłe pokolenia rozliczą nas z błędów, które teraz popełnimy.

Amnesty International wezwała przywódców G20 do :

  • Podjęcia pilnych działań w celu złagodzenia tragicznej sytuacji humanitarnej wewnątrz kraju. Państwa członkowskie powinny zapewnić , że wszystkie strony konfliktu zbrojnego w Syrii mają nieskrępowany dostęp do agencji i organizacji humanitarnych a ludność cywilna otrzymuje pomoc, bez dyskryminacji. Oznacza to także umożliwienie przez rząd syryjski wstępu do kraju odpowiednim organizacjom.
  • Zwiększenia wysiłków na rzecz pomocy uchodźcom, aby wesprzeć państwa sąsiadujące z Syrią i ochronić  ponad 2 miliony mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy uciekli przed konfliktem. Wszystkie kraje przyjmujące uchodźców z Syrii muszą zapewnić, że ich granice są otwarte dla wszystkich osób uciekających przed konfliktem w Syrii  i nikt nie jest zmuszany do powrotu.
  • Zaakceptowania wspólnego zobowiązania do ścigania i karania zbrodni przeciwko ludzkości i innych zbrodni w świetle prawa międzynarodowego, popełnionych w Syrii. Obejmuje to powołanie się na zasadę powszechnej jurysdykcji i postawienie winnych przed wymiarem sprawiedliwości w sprawiedliwych procesach, bez uciekania się do kary śmierci. Amnesty International uważa, że ??sytuacja w Syrii powinna zostać skierowana do MTK.

Prawa osób LGBT w Rosji

Światowi przywódcy nie mogą zapomnieć też o sytuacji osób LGBTI w Rosji. W kraj, który jest gospodarzem obecnego szczytu G20, obowiązuje drakońskie, homofobiczne prawo.

– Nowe rosyjskie prawo skutecznie zakazuje publicznej działalności lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI). W efekcie upowszechnia się atmosfera nietolerancji i przemoc ze strony samozwańczych grup – powiedziała Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International Polska.

Prawo, które weszło w życie w lipcu ubiegłego roku, nakłada grzywny na osoby bądź organizacje oskarżone o “propagowanie nietradycyjnych stosunków seksualnych”, które, jak mówi, “może moralnie zepsuć dzieci”.

– Prawo tworzy ramy dla sponsorowanej przez państwo dyskryminacji i kontynuuje schemat nadużyć przeciwko osobom LGBTI, co wiąże się także z regularnymi zaniechaniami w dochodzeniu i ściganiu przestępstw z nienawiści. Jest to kolejne czynnik, z długiej listy wprowadzonych za obecnej kadencji Prezydenta Władimira Putina, który ma uniemożliwić korzystanie przez ludzi z wolności i wypowiadanie się o prawach człowieka – dodała Nadaždin.

29 czerwca 55 działaczy ruchu LGBTI zostało zatrzymanych przez policję po próbie zorganizowania pokojowej demonstracji w Petersburgu. Demonstracja miała zwiększyć świadomość rosnącej dyskryminacji i coraz częstszych w Rosji brutalnych ataków na tle homofobicznym. Demonstracja została odwołana pomimo poinformowania miasta przez organizatorów o dacie i celu wydarzenia w przewidziany przez prawo sposób.

Mimo to wkrótce po rozpoczęciu demonstracji policja poinformowała jej uczestników, że lokalne władze otrzymały skargę na łamanie przez nich ustanowionego w 2012 roku prawa miejskiego zakazującego “propagowania homoseksualizmu” wśród nieletnich. Gdy protestujący odmówili przerwania demonstracji i rozejścia się, policja sformowała linię i zepchnęła ich w stronę policyjnych pojazdów, gdzie przeprowadzono aresztowania.

Władze wszczęły następnie administracyjne postępowanie wobec osób aresztowanych o nieprzestrzeganie zgodnego z prawem polecenia oficera policji. Od tego czasu wszyscy działacze zostali zwolnieni. W podobny sposób zapobiegano i przerywano publiczną działalność aktywistów LGBTI w innych częściach Rosji.

Organizacje LGBTI, takie jak “Wychod” (Coming Out) i “Bok o Bok” (Ramię w ramię) – festiwal filmów LGBTI – obie umiejscowione w Petersburgu, znajdują się na celowniku władz. Organizacje i ich liderzy zostali ukarani grzywną na podstawie tzw. prawa “zagranicznych agentów”. Wymaga ono od każdej organizacji pozarządowej, która otrzymuje zagraniczne wsparcie i prowadzi bliżej nieokreśloną “działalność polityczną”, by zarejestrowała się jako “organizacja pełniąca funkcję zagranicznego agenta” i w ten sposób znakowała każdy publicznie udostępniany przez nią materiał.

Poza prześladowaniami władz w całej Rosji pojawiły się samozwańcze grupy obywateli skierowanych przeciwko osobom LGBTI. Władze nie podjęły działań, mających na celu ochronę ofiar i ścigania osób odpowiedzialnych za ataki, pomimo dowodów w postaci filmów nagranych i opublikowanych przez sprawców w Internecie.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymaj bezprawne przesiedlenia ukraińskiej ludności cywilnej

Powiązane tematy

Powiązany temat

Turcja: Sprawiedliwość zwycięża – wyroki skazujące czterech obrońców praw człowieka uchylone

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

Powiązany temat

Dziennikarze i niezależni obserwatorzy uciszani by świat nie dowiedział się o protestach w Rosji – nowy raport 

1743