Pytania o prawa człowieka do prezydenckich kandydatów – Amnesty International

Pytania o prawa człowieka do prezydenckich kandydatów

Amnesty International Polska apeluje do Kandydatów i Kandydatek ubiegających się o urząd Prezydenta RP o odważne podjęcie tematyki praw człowieka w trwającej kampanii wyborczej.

W liście wysłanym do wszystkich sztabów wyborczych, Amnesty wzywa Kandydatów i Kandydatki do publicznego zagwarantowania, że prawa człowieka będą niepodważalnym fundamentem pracy przyszłego Prezydenta Polski.
Kandydaci i kandydatki zostali poproszeni o opisanie swoich stanowisk w następujących sprawach:

  • Kwestia ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;
  • Kwestia rozwiązania sprawy tajnych więzień CIA w Polsce;
  • Polityka migracyjna Polski, zwłaszcza w kontekście szybko zmieniającej się sytuacji na wschodniej granicy Polski;
  • Brak równej ochrony prawnej przed dyskryminacją ze względu na wszystkie przesłanki, zwłaszcza w kontekście wzrostu liczby popełnianych w Polsce przestępstw z nienawiści (patrz. Raport  Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej, marzec 2014 r.);
  • Realizacja praw seksualnych i reprodukcyjnych w Polsce, w tym prawa do informacji i edukacji seksualnej;
  • Rola Polski w obliczu konfliktu rosyjsko – ukraińskiego i innych ogromnych naruszeń praw człowieka, do których dochodzi u wschodnich sąsiadów Polski.

Amnesty będzie monitorowała i publikowała stanowiska Kandydatów i Kandydatek w powyższych sprawach.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

1218