Rada Europy – krok w kierunku strefy wolnej od kary śmierci. – Amnesty International

Rada Europy – krok w kierunku strefy wolnej od kary śmierci.

-Jest to krok w kierunku tworzenia strefy wolnej od kary śmierci.-

13. Protokół Opcyjny zakazuje stosowanie kary śmierci bez względu na okoliczności, włączając w to stan wojny lub poważne zagrożenie wojną. Uzupełnia to lukę stworzoną przez Protokół Szósty, który zakazuje stosowania kary śmierci z wyjątkiem sytuacji karania zbrodni popełnionych w czasie wojny lub poważnego zagrożenia nią we wszystkich państwach, które są stronami konfliktu.

-Państwa członkowskie Rady Europy muszą teraz podpisać i ratyfikować Protokół Trzynasty niezwłocznie po udostępnieniu tego dokumentu do podpisu- – apeluje Amnesty International. -Jest to także szansa dla Federacji Rosyjskiej i Turcji, które nie ratyfikowały jeszcze Protokołu Szóstego, do zademonstrowania sprzeciwu wobec kary śmierci.-

Organizacja ponowiła apel adresowany do Armenii i Azerbejdżanu o podjęcie niezbędnych kroków w celu ratyfikowania Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i protokołów do tej konwencji, włącznie z protokołami 6-tym i 13-tym.

Protokół Trzynasty będzie obowiązywał tylko te państwa członkowskie Rady Europy, które go ratyfikują. Będzie otwarty do podpisu 3 maja 2002 i wejdzie w życie w trzy miesiące po zobowiązaniu się 10 państw członkowskich do jego przestrzegania.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5209