Raport 2005: Niebezpieczny plan działania – Amnesty International

Raport 2005: Niebezpieczny plan działania

Przedstawiając Raport Amnesty International 2005, Sekretarz Generalny organizacji, Irene Khan, powiedziała, że rządom na świecie nie udało się rządzić zgodnie z zasadami i powinny ponieść za to odpowiedzialność.


 


„Rządy nie wywiązują się z  gwarancji dotyczących praw człowieka. W nowym planie działania języka wolności i sprawiedliwości używa się do prowadzenia polityki strachu i niepewności. Dotyczy to także cynicznych prób redefiniowania i usprawiedliwiania tortur” powiedziała Irene Khan.


 


Wspomniany nowy plan działania wraz  z obojętnością i brakiem działania ze strony społeczności międzynarodowej zawiódł tysiące ludzi, którzy ucierpieli z powodu konfliktów i zapomnienia w ciągu całego 2004 roku.


 


Rząd sudański doprowadził do poważnego kryzysu praw człowieka w Darfurze a społeczność międzynarodowa zrobiła niewiele i zbyt późno, by kryzys zażegnać, zawodząc tym samym tysiące osób.


 


Ludzie odpowiedzialni za poważne naruszenia praw człowieka na Haiti szybko odzyskali swoje stanowiska w państwie. We wschodniej Demokratycznej Republice Konga nie było żadnej efektywnej reakcji na gwałty dziesiątek tysięcy kobiet i dzieci. Afganistan, mimo przeprowadzenia wyborów, stał się miejscem szerzącego się bezprawia i chaosu. Przemoc szerzy się w Iraku.


 


Na poziomie narodowym, rządy ogromnym dla zwykłych ludzi kosztem naruszały prawa człowieka. Według relacji, żołnierze rosyjscy bezkarnie torturowali, gwałcili i dopuszczali się innych przestępstw seksualnych wobec czeczeńskich kobiet. Rząd w Zimbabwe z powodów politycznych manipulował dostępem do żywności.


 


Brakowi poszanowania praw człowieka ze strony państw towarzyszyła eskalacja ataków terrorystycznych, jako że wiele grup zbrojnych uciekało się do nowych środków przemocy.


 


„Pokazywane w telewizji ścinanie głów zakładników w Iraku, wzięcie tysiąca zakładników, w tym dzieci, w szkole w Biesłanie oraz masakra w Madrycie zszokowały cały świat. Mimo to, rządy nie radzą sobie z brakiem sukcesów w walce z terroryzmem, utrzymując politycznie wygodne lecz nieskuteczne strategie. Cztery lata po 11 września, obietnice stworzenia bardziej bezpiecznego świata pozostały pustymi słowami” powiedziała Khan.


 


Jednym z najgorszych pogwałceń uznawanych na świecie wartości były próby podejmowane przez amerykańską administrację. Próbowano „obejść” zakaz tortur poprzez wprowadzanie nowej polityki oraz quasi-specjalistycznego języka, np. „manipulacja środowiskowa”, „stresujące pozycje” i „manipulacja sensoryczna”. 


 


Mimo posługiwania się przez administrację amerykańską językiem wolności i sprawiedliwości, istniała ogromna przepaść pomiędzy retoryką a rzeczywistością. Dowiódł tego brak w pełni niezależnego śledztwa w sprawie szokujących przypadków torturowania i złego traktowania osób zatrzymanych przez amerykańskich żołnierzy w więzieniu Abu Ghraib. Wyższych urzędników także nie pociągnięto do odpowiedzialności.


 


„Stany Zjednoczone, jako niekwestionowana potęga militarna, polityczna i gospodarcza, nadają ton polityce pozostałych państw. Kiedy najpotężniejsze państwo świata nie szanuje rządów prawa i praw człowieka, daje innym przyzwolenie na bezkarne nadużycia” powiedziała Irene Khan.


 


Wiele państw w szokujący sposób pogwałciło zasady państwa prawa. Nigeria przyznała Charles’owi Taylorowi, byłemu prezydentowi Liberii, status uchodźcy, mimo, iż oskarża się go o gwałty, zabójstwa i okaleczenia. Izraelczycy, wznosząc mur na okupowanym Zachodnim Brzegu, zignorowali orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, stwierdzające, że jest to pogwałcenie prawa międzynarodowego i prawa humanitarnego. W wielu państwach dochodziło do przypadków bezprawnego pozbawiania wolności i niesprawiedliwych procesów.


 


Według Irene Khan, w 2004 roku były także powody do zadowolenia.


 


Z punktu widzenia prawa, wyzwaniem dla nowego planu działania są wyroki Sądu Najwyższego USA w związku z zatrzymanymi w Guantanamo oraz postanowienie sędziów z Izby Lordów o nieokreślonym czasie zatrzymań, bez zarzutów i procesu, „osób podejrzanych o terroryzm”. Presja społeczeństwa przejawiała się w spontanicznych wystąpieniach w Madrycie, przeciwko zamachowi bombowemu, oraz w głośnych wystąpieniach w Gruzji i na Ukrainie, a także w debacie na temat zmian politycznych na Bliskim Wschodzie.


 


„Decyzje sądów, masowy opór, presja społeczna i inicjatywy reform ONZ są coraz częściej wyzwaniami dla dwulicowych rządów oraz przemocy grup zbrojnych. Z kolei wyzwaniem dla organizacji praw człowieka jest wykorzystywanie siły społeczeństwa obywatelskiego i naciskanie na rządy, by te wywiązywały się z obietnic dotyczących praw człowieka” powiedziała Irene Khan.


 


Więcej informacji o Raporcie Rocznym 2005 https://amnesty.org.pl/raport2005


 


Pełna wersja Raportu Amnesty International 2005: sytuacja praw człowieka na świecie: http://news.amnesty.org

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4396