Raport AI: Bezwzględne rządy sudańskich służb bezpieczeństwa – Amnesty International

Raport AI: Bezwzględne rządy sudańskich służb bezpieczeństwa

-Myślałem o samobójstwie tej nocy- W każdej godzinie byłem narażony na niebezpieczeństwo. Bo wiedziałem, że to tylko kwestia czasu, zanim oni (służba bezpieczeństwa) dotrą do mnie-*.
Raport -Agenci strachu- (Agents of fear-) przedstawia w jaki sposób łamanie praw człowieka, w tym arbitralne aresztowania, przetrzymywanie bez kontaktu z zewnętrznym światem, złe traktowanie i tortury, zabójstwa oraz niewyjaśnione zaginięcia, zostały zinstytucjonalizowane przez działania służb bezpieczeństwa – The Sudanese National Intelligence and Security Service, NISS.
-NISS rządzi Sudanem przy pomocy strachu. Przeprowadzony został bardzo rozległy atak na sudańskie społeczeństwo skierowany na wiele sfer życia. Tym samym wszelcy krytycy rządu pozostawieni zostali w ciągłym poczuciu strachu przed prześladowaniami lub przed gorszymi konsekwencjami-, mówi Erwin van der Borght, dyrektor Programu Afrykańskiego Amnesty International.
-Sudańskie władze brutalnie uciszają politycznych przeciwników i obrońców praw człowieka stosując przemoc i prześladowania. Funkcjonariusze NISS korzystają z całkowitej bezkarności za naruszenia praw człowieka, których się dopuszczają-.
Prześladowania i liczba aresztowań wzrastały w chwilach politycznych napięć. Tak było w maju 2008 r. po ataku zbrojnej grupy z Darfuru na Chartum. Tak było również przed i po tym jak Międzynarodowy Trybunał Karny wystosował nakaz aresztowania przeciwko prezydentowi Al – Bashirowi w lipcu 2008, a także po wyborach w kwietniu 2010.
Funkcjonariusze NISS systematycznie używali zastraszania i różnych form złego traktowania, w tym tortur, przeciwko opozycji, studentom, obrońcom praw człowieka, działaczom społeczeństwa obywatelskiego, personelowi krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych oraz przeciwko komukolwiek kto mógł stanowić zagrożenie dla rządu.
Raport dokumentuje różnorodne metody stosowania tortur przez NISS: bicie zatrzymanych przywiązanych do góry nogami, stosowanie wstrząsów elektrycznych, biczowanie, pozbawianie snu, kopanie i przygniatanie zatrzymanych oraz bicie rurami od kanalizacji.
Ahmed Ali Mohamed Osman – znany jako Ahmed Sardop – został aresztowany przez NISS 20 marca 2009 r. w Chartumie po tym jak napisał artykuł w Internecie krytykujący rząd za decyzje o wydaleniu organizacji humanitarnych z kraju oraz o gwałtach mających miejsce w Darfurze.
-Przewiesili mnie przez krzesło, trzymając za ramiona i stopy, podczas gdy inni bili mnie po plecach, nogach i ramionach czymś podobnym do kabli elektrycznych-, powiedział Amnesty international.
-Kopali mnie po jądrach kiedy mówili o raporcie o gwałtach w Darfurze-.
Ahmed Sardop złożył skargę na policję i został zbadany przez lekarza, który potwierdził jego zarzuty o stosowaniu wobec niego tortur. Kilka dni później zaczął dostawać telefony z pogróżkami: -Wkrótce cię znajdziemy i zabijemy-. Obecnie żyje na emigracji.
Rodziny często spotykają się z pogróżkami i prześladowaniami ze strony NISS, aby w ten sposób wywrzeć dodatkowy emocjonalny nacisk na ofiary służb bezpieczeństwa.
Kobiety również spotkały się z prześladowaniami i zastraszaniem przez służby bezpieczeństwa, jak również były seksualnie napastowane.
Od czasu wyborów prezydenckich i parlamentarnych z kwietnia 2010, NISS ponownie zaostrzyło kontrolę wobec wolności wypowiedzi.
Funkcjonariusze NISS wznowili cenzurę prewencyjną wobec prasy, uwzględniając codzienne wizyty w redakcjach i domach wydawniczych. Opozycyjne gazety zostały zamknięte, zmuszone do zaprzestania drukowania lub same zaprzestały wydawania w proteście przeciwko cenzurze. Niektórzy dziennikarze zostali arbitralnie aresztowani, a następnie przetrzymywani.
Abuzar Al Amin – redaktor naczelny Rai Al Shaab, gazety związanej z opozycyjną partią -The Popular Congress Party- – został aresztowany w swoim domu 15 maja 2010 r.
Został zatrzymany przez NISS, po czym był przesłuchiwany w związku ze swoją pracą pisarską i dziennikarską. Był torturowany – bity i kopany oraz traktowany wstrząsami elektrycznymi.
Funkcjonariusze NISS nadal korzystają z bardzo rozległej władzy stosowania aresztowań i zatrzymań, a także pozostają bezkarni wobec wszelkich naruszeń, których się dopuszczą, dzięki Ustawie o bezpieczeństwie narodowym z 2010 r.
-Ustawa o bezpieczeństwie narodowym powinna zostać znowelizowana w taki sposób, aby funkcjonariusze służb bezpieczeństwa nie otrzymywali nadmiernych uprawnień dotyczących aresztowań i zatrzymań. Również wszelkie przywileje powinny zostać usunięte-, powiedział Erwin van der Borght.
-Zarzuty łamania praw człowieka powinny zostać niezwłocznie i efektywnie zbadane, a osoby odpowiedzialne skazane za przestępstwa. Ofiary natomiast powinny dostać zadośćuczynienia-.
-Bez tych zmian sudańskie NISS nadal będzie rządzić przy pomocy strachu-.
Dodatkowe informacje
Raport Amnesty International powstał na podstawie badań przeprowadzonych między majem 2008 r., po ataku Ruchu na Rzecz Sprawiedliwości i Równości na Omdurman, a czerwcem 2010 r. Uwaga skupiona została na naruszeniach dokonywanych przez NISS w Chartumie i Darfurze.
Amnesty International polegała na zeznaniach świadków i tych osób, które przeżyły naruszenia praw człowieka. Jak również korzystała z informacji opublikowanych przez osoby prywatne bądź organizacje pozarządowe lub przez nie nadesłanuch do Amnesty International.
Informacje, w tym zeznania, zostały uzyskane podczas wizyt badawczych w Ugandzie w 2010 r. oraz we wschodnim Czadzie w 2009 r. Amnesty International nie otrzymała pozwolenia na wjazd do Sudanu od czasu misji badawczej z 2006 r.
*Obrońca praw człowieka, który przeżył tortury i uciekł z kraju.

Dodatkowe informacje:
Rzeczniczka pasowa Amnesty International
Aleksandra Minkiewicz
Tel.: 691 357 935
Email: aleksandra.minkiewicz@amnesty.org.pl

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

2644