Raport AI: Odpowiedzialność kluczem do normalizacji w Północnym Kaukazie – Amnesty International

Raport AI: Odpowiedzialność kluczem do normalizacji w Północnym Kaukazie

Raport jest oparty na zeznaniach, które mówią zarówno o przypadkowych morderstwach czy nadużyciu siły, ale również o śmierci i torturach w areszcie, o nieuzasadnionych i potajemnych zatrzymaniach, uprowadzeniach, pogróżkach wobec aktywistów praw człowieka i niezależnych dziennikarzy, o prześladowaniu krewnych podejrzanych bojowników i przymusowych eksmisjach przesiedleńców. Operacja przeciw terroryzmowi, która władze rosyjskie ogłosiły w Czeczenii, dała zielone światło tym nadużyciom. 16 kwietnia 2009r. władze ogłosiły zakończenie działań tylko po to, by wkrótce znów je wprowadzić w kilku rejonach. 

-Totalna porażka polityki w podtrzymaniu praworządności i zajęciu się sprawą bezkarności w Czeczenii, która doprowadziła do destabilizacji w Północnym Kaukazie wciąż trwa. Sprawcy naruszeń praw człowieka wciąż pozostają bezkarni-, powiedziała Nicola Duckworth, Dyrektorka Amnesty International ds. Europy I Azji Centralnej.

Mimo zmniejszenia się liczby starć pomiędzy siłami rządowymi a uzbrojonymi grupami w Czeczenii, walki w innych regionach nasiliły się. 

-Ostatnie ataki uzbrojonych grup przeciwko wysoko postawionym urzędnikom w Inguszetii, gdzie 22 czerwca Prezydent Yunus-Bek Yevkurov został ranny w czasie próby zabójstwa, są tylko czubkiem góry lodowej-, powiedziała Nicola Duckworth. 

W ostatnich latach setki cywilów zostały zamordowane w całym regionie przez uzbrojone grupy. W czerwcu zostali zamordowani zastępca prezesa Sadu Najwyższego w Inguszetii i Minister Spraw Wewnętrznych Dagestanu.

W tym samym czasie, Amnesty International otrzymało raporty z Czeczenii, Inguszetii i Republiki Kabardyno-Bałkarskiej, gdzie skazywano ludzi za przestępstwa związane z terroryzmem, w oparciu o przymusowe zeznaniach wydobywane za pomocą tortur. Funkcjonariusze organów ścigania winni łamania praw człowieka podczas zbrojnego konfliktu w Czeczenii wciąż przebywają na wolności. 

-Uzasadniony cel, którym jest uporanie się z uzbrojonymi grupami oraz przyniesienie stabilności w tym regionie nie może być osiągnięty przez nielegalne środki i działania, które naruszają międzynarodowe prawo humanitarne,- powiedziała Nicola Duckworth.

-Stabilność nie może być osiągnięta jedynie poprzez rekonstrukcje budynków, dróg i zasobów energii w Czeczenii-. -Jedynie dokładne i niezależne dochodzenia w sprawie przypadków łamanie praw człowieka może przynieść normalizacje i bezpieczeństwo. Pomoże także uleczyć ból ofiar.-

Amnesty International nieprzerwanie od 15 lat prowadzi dochodzenie oraz nagłaśnia przypadki łamania praw człowieka, m.in. zbrodnie wojenne w Północnym Kaukazie. Organizacja ujawniła brak odpowiedzialności, mimo ograniczeń nałożonych przez rosyjskie władze na przedstawicieli AI, jak i na inne organizacje walczące o prawa człowieka oraz na niezależnych obserwatorów odwiedzających region.

-Otwarty dostęp do tego regionu dla niezależnych obserwatorów i dziennikarzom byłoby sygnałem oznaczającym, że władze są gotowe na przejrzystość i dialog-, powiedziała Nicola Duckworth.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3029