Raport AI: Romskie dzieci dyskryminowane w systemie edukacyjnym Czech – Amnesty International

Raport AI: Romskie dzieci dyskryminowane w systemie edukacyjnym Czech

-Systematyczna dyskryminacja wobec dzieci romskich w zakresie edukacji wciąż trwa,mimo wielokrotnego nagłaśniania tej sprawy zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym- powiedziała Nicola Duckworth, Dyrektor Programowy ds. Europy i Azji Centralnej.
Raport Amnesty International -Nowe imię niesprawiedliwości: dyskryminacja Romów w czeskiej edukacji trwa-, dowodzi systematycznej dyskryminacji w systemie edukacyjnym Czech, mimo wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2007 roku, zakazującego tych praktyk. Trybunał uznał, że Republika Czeska dopuściła się dyskryminacji względem dzieci romskich poprzez umieszczanie ich w -szkołach specjalnych- przeznaczonych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie zostały skazane na edukację niższej jakości.
W nowej ustawie szkolnej z 2005 roku, władze Czech przemianowały -szkoły specjalne- na -praktyczne szkoły podstawowe-, jednak system lokujący dzieci w tych szkołach pozostał w istocie bez zmian.
-Podjęte niedawno działania mające na celu wsparcie dzieci romskich w głównym nurcie nauczania, ogłoszone przez władze czeskie w listopadzie ubiegłego roku, nie wprowadzają zbyt wiele zmian. Są bardzo ogólnikowe i niewiążące,- powiedziała Nicola Duckworth.
Amnesty International odwiedziła kilka szkół w Ostrawie, gdzie w 1999 roku, 18 dzieci romskich przegrało w sądzie sprawę, która ostatecznie skończyła się jednak w Trybunale Europejskim. Według naszych danych, w tak zwanych szkołach praktycznych i w trakcie zajęć przeznaczonych dla uczniów z -łagodnym upośledzeniem umysłowym- reprezentacja dzieci romskich jest nadmierna. W niektórych placówkach nazwanych -praktycznymi szkołami podstawowymi-, dzieci romskie stanowią ponad 80% uczniów. Dzieci romskie są również często umieszczane w szkołach przeznaczonych tylko dla Romów, które oferują niższą jakość edukacji, ograniczając w ten sposób ich dostęp do dalszego kształcenia i możliwości zatrudnienia. Umieszczanie dzieci romskich w szkołach praktycznych i w klasach dla uczniów z -łagodnym upośledzeniem intelektualnym- jest oparte na założeniu o kulturalnej i językowej odmienności dzieci romskich i może stanowić źródło uprzedzeń dla kadry nauczającej.
-Obowiązek zapewnienia udanego włączenia dzieci romskich do głównego nurtu nauczania leży w gestii władz czeskich, które mają wyjątkową możliwość zakończenia okresu dyskryminacji i segregacji trwającego w Czechach od dekad.- powiedziała Nicola Duckworth.
-Edukacja jest kluczem do wyrwania się z błędnego koła ubóstwa i marginalizacji -czynników, które mają wpływ na ogromną część populacji Romów w Czechach. Jeśli władze czeskie nie zapewnią im równych szans, odmówią im tym samym szansy na lepszą przyszłość i możliwości pełnego uczestnictwa w życiu kraju.-
Amnesty International wzywa władze Czech do przeprowadzenia następujących działań:

  • Zamrożenia procesu umieszczania dzieci romskich w szkołach praktycznych i klasach dla uczniów z -łagodną niepełnosprawnością intelektualną- w roku szkolnym 2010/2011, do czasu przeprowadzenia rozpoznania realnych potrzeb;
  • Wprowadzenie w życie prawa zakazującego segregacji w systemie nauczania oraz wdrożenie ogólnego planu zawierającego jasne cele roczne zmierzające do wyeliminowania segregacji szkolnej dzieci romskich.
  • Zapewnienia, że dodatkowe wsparcie dla dzieci potrzebujących zostanie udzielone w trybie natychmiastowym w celu zapewnienia ich efektywnego udziału i rozwoju pelnego potencjały w ramach głównego nurtu edukacji szkolnej.

Pełna wersja raportu jest dostępna tutaj: End Injustice. Elementary school still fail Romani children in the Czech Republic Weź udział w webakcji -Każde dziecko ma prawo do edukacji wolnej od dyskryminacji- www.changeit.cz

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2851