Raport AI: Trzeba przerwać spiralę przemocy w Libii – Amnesty International

Raport AI: Trzeba przerwać spiralę przemocy w Libii

Przejściowa Rada Narodowa (The National Transitional Council) musi przejąć kontrolę nad uzbrojonymi grupami libijskich powstańców w celu zakończenia akcji odwetowych i arbitralnych aresztowań, ostrzega Amnesty International publikując raport na temat łamania praw człowieka w czasie konfliktu w Libii.

Raport Bitwa o Libię: zabójstwa, zniknięcia i tortury informuje o tym, że podczas gdy siły lojalne Kaddafiemu dopuszczały się przestępstw podczas konfliktu, grupy lojalne Narodowej Radzie Przejściowej również popełniały nadużycia, które w niektórych przypadkach kwalifikują się jako zbrodnie wojenne.

– Nowe władze muszą doprowadzić do zakończenia nadużyć, do których dochodziło w ciągu ostatnich czterdziestu lat i ustanowić nowe standardy poprzez umiejscowienie praw człowieka w centralnym punkcie swoich działań- powiedział Claudio Cordone, Dyrektor Amnesty International.

– Ciężar odpowiedzialności leży teraz po stronie Przejściowej Rady Narodowej. Muszą dać kres nadużyciom i rozpocząć reformy praw człowieka, które są niezbędne.-

– Nadrzędnym priorytetem jest ocena sytuacji w sektorze sprawiedliwości i rozpoczęcie jego reformy w celu ułatwienia dostępu do sprawiedliwości i zapewnienia zadośćuczynienia ofiarom.

Amnesty International znalazła dowody na to, że w czasie konfliktu siły lojalne Kaddafiemu popełniły zbrodnie wojenne i dopuściły się nadużyć, które mogą zakrawać na zbrodnie przeciwko ludzkości, w tym zmasowane ataki, masowe zabójstwa więźniów, tortury, przymusowe zaginięcia i arbitralne aresztowania. W większości przypadków ofiarami tych nadużyć była ludność cywilna.

Organizacja udokumentowała również brutalne -rozliczanie-, w tym lincze na schwytanych żołnierzach, stosowane przez niektóre grupy powstańcze po tym, jak siły lojalne Kaddafiemu zostały usunięte ze wschodniej Libii.

Kilkadziesiąt osób podejrzanych o bycie agentami służby bezpieczeństwa, najemnikami lub sprzyjanie Kaddafiemu, zostało zabitych po tym, jak zostali schwytani we Wschodniej Libii w lutym tego roku.

Gdy Al-Bayda, Benghazi, Derna, Misrata i inne miasta przeszły pod kontrolę sił powstańczych w lutym, grupy przeciwne Kaddafiemu dopuściły się ataków na mieszkania, zabójstw i innych aktów przemocy wobec osób podejrzanych o bycie najemnikami, Afrykanów subsaharyjskich lub czarnych Libijczyków.

Zabijanie więźniów jest zbrodnią wojenną, niezależnie od tego, jaka strona konfliktu dopuściła się tego czynu.
Amnesty International ostrzega, że w miarę kontynuacji walk, wciąż istnieje niebezpieczeństwo, że te nadużycia się powtórzą.

Szczególnie narażeni są obcokrajowcy z państw afrykańskich. Szacuje się, że nawet połowa osób przetrzymywanych w Trypolisie i al-Zawija to obcokrajowcy – Amnesty International uważa, że większość z nich to migranci pracujący w Libii, a nie wojownicy.

Amnesty International znalazła również dowody na to, że szeroko rozpowszechnione pogłoski jakoby siły lojalne wobec Kaddafiego używały w lutym licznych najemników z Afryki subsaharyjskiej są mocno przesadzone. Przejściowa Rada Narodowa nie zrobiła jednak nic, aby sprostować te fałszywe informacje.

Amnesty International z zadowoleniem przyjęła informację, że Przejściowa Rada Narodowa wystosowała w maju wytyczne dla swoich sił, które są zgodne ze standardami i prawem międzynarodowym. W sierpniu przewodniczący NTC wezwał siły powstańcze do powstrzymania się od akcji odwetowych. NTC rozesłało również sms-y do libijskich użytkowników telefonów komórkowych z prośbą o wystrzeganie się aktów zemsty i traktowanie więźniów z godnością.

Amnesty International przekazała NTC -Agendę Praw Człowieka- wzywając nowe władze do natychmiastowego przekazania wszystkich aresztów pod kontrolę Ministerstwa Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz zapewnienia, że aresztowania są dokonywane tylko przez wyznaczone do tego oficjalne organy, a nie -thuwwarów- (rebeliantów).

Urzędnicy więziennictwa w Trypolisie i w al-Zawija powiedzieli Amnesty International, że raczej raportują do rad wojskowych i lokalnych, niż do Ministerstwa Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Amnesty International zebrała od czasu upadku Al-Zawija i Trypolisu zeznania ponad 200 więźniów. Na tej podstawie organizacja uważa, że setki osób zostało zabranych z domów, z pracy, punktów kontrolnych czy po prostu z ulicy.

Niektórzy z zatrzymanych zostali zastrzeleni.

Wiele z nich było maltretowanych w czasie aresztu, bitych pałkami i karabinami, kopanych, uderzanych i znieważanych, podczas gdy ich oczy były zawiązane a ręce skute kajdankami.

Amnesty International wezwała NTC do przeprowadzenia śledztwa w sprawie nadużyć popełnionych w czasie walk przez obie strony konfliktu. Dochodzenie musi być prowadzony zgodnie z międzynarodowymi standardami uczciwego procesu a ofiary musza mieć zapewnione zadośćuczynienie.

– Osoby odpowiedzialne za przerażające represje pod rządami pułkownika Kaddafiego muszą stanąć przed wymiarem sprawiedliwości,- powiedział Claudio Cordone. -Rebelianci muszą zostać osądzeni według tych samych standardów. Bez tego nie możemy mówić o sprawiedliwości a błędne koło przemocy i represji będzie trwało nadal.

– Przez całe dziesięciolecia Libijczycy musieli znosić ogromne cierpienia. Zasługują na to, by wziąć aktywny udział w budowie nowej Libii, gdzie takie nadużycia nie będą tolerowane.

/Koniec

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

Powiązane tematy

Powiązany temat

Ukraina: przerwy w dostawie prądu destrukcyjnie wpływają na życie ludności cywilnej tuż przed Bożym Narodzeniem

Powiązany temat

Зміни до Закону про допомогу ускладнять ситуацію біженців з України

Powiązany temat

Nowelizacja ustawy pomocowej utrudni sytuację uchodźców_czyń z Ukrainy

2235