Raport Amnesty International na temat kary śmierci – Amnesty International

Raport Amnesty International na temat kary śmierci

Według raportu -Wyroki śmierci i egzekucje w 2007 roku- w 24 krajach dokonano egzekucji na co najmniej 1252 osobach, a w 51 państwach zapadło 3347 wyroków śmierci. Według szacunków nawet 27500 osób przebywa obecnie w celach śmierci.
Odnotowano znaczny wzrost liczby egzekucji w wielu państwach. W Iranie wykonano 317 egzekucji, w Arabii Saudyjskiej 143, w Pakistanie 135 – porównując, w roku 2006 było ich odpowiednio 177, 39, 82.
88% wszystkich jawnych egzekucji wykonano w 5 państwach: Chinach, Iranie, Arabii Saudyjskiej, Pakistanie i Stanach Zjednoczonych. Najwyższy odsetek egzekucji w porównaniu do liczby mieszkańców jest w Arabii Saudyjskiej, a następnie w Iranie i Libii. Amnesty może potwierdzić 470 egzekucji wykonanych w Chinach – najwięcej w świecie – choć niewątpliwie było ich znacznie więcej.
Chiny, kraj w którym wykonuje się najwięcej egzekucji, nie podaje ich prawdziwej liczby. Statystykami dotyczącymi zabitych dysponują jedynie chińskie władze. Dla reszty świata i uczestników olimpiady dane te pozostają niedostępne.
Według Amnesty International -Utajnianie liczby wyknywanych egzekucji musi się skończyć: trzeba znieść obejmowanie kary śmierci tajemnicą państwową. Władze wielu państw twierdzą, że egzekucje dokonywane są przy poparciu społeczeństwa. Ludzie mają prawo wiedzieć, co władze robią w ich imieniu.-
W 2007 roku w wielu krajach egzekucji dokonywano za przestępstwa pospolite lub w wyniku przeprowadzenia niesprawiedliwych procedur. Wśród nich znajdują się:
Ja-Far Kiani ojciec dwójki dzieci, został w czerwcu ukamienowany za cudzołóstwo.
W październiku siedemdziesięciopięcioletni dyrektor fabryki w Korei Północnej został rozstrzelany przez pluton egzekucyjny za brak zgłoszenia o pochodzeniu swojej rodziny, za inwestowanie własnych pieniędzy w rozwój fabryki, zatrudnianie swoich dzieci na stanowiskach kierowniczych oraz przeprowadzanie międzynarodowych rozmów telefonicznych.
W listopadzie Egipcjanin Mustafa Ibrahim został ścięty w Arabii Saudyjskiej za praktykowanie czarnoksięstwa.
W Teksasie, w Stanach Zjednoczonych, 25 września wykonano egzekucję na Michaelu Richardzie po tym jak Sąd Stanowy odmówił przedłużenia godzin otwarcia o 15 minut, co pozwoliłoby pełnomocnikom skazanego złożyć apelację. Dotyczyła ona niezgodności z konstytucją śmiertelnego zastrzyku, który miał zostać i został wykonany na skazanym. Adwokaci Richarda nie mogli złożyć na czas apelacji z powodu zgłoszonych wcześniej sądowi problemów z komputerem. Sąd Najwyższy USA odmówił wstrzymania egzekucji, mimo że wcześniej tego dnia, w Kentucky, zgodził się na ponowne rozpatrzenie spraw, w których zapadł wyrok wykonania śmiertelnego zastrzyku . Stanowi to de facto krok w kierunku wprowadzenia moratorium na wykonywanie wyroków śmierci za pomocą śmiertelnego zastrzyku w całym kraju. Orzeczenie Sądu Najwyższego zostanie wydane w tym roku.
Iran, Arabia Saudyjska i Jemen są państwami, w których wykonuje się karę śmierci na osobach poniżej 18 roku życia, co jest sprzeczne z prawem międzynarodowym.
W 2007 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przegłosowało przyjęcie rezolucji w sprawie zaprzestania wykonywania kary śmierci. 104 delegatów głosowało za jej przyjęciem, 54 przeciw, a 29 wstrzymało się od głosu
Według Amnesty International -Zgromadzenie Ogólne ONZ podjęło historyczną decyzję wzywając wszystkie państwa na świecie do zaprzestania wykonywania kary śmierci. To, że rezolucja przyjęta w grudniu zyskała poparcie przytłaczającej większości państw stanowi dowód na to, że globalne moratorium na wykonywanie egzekucji jest możliwe.- 
-Odbieranie życia jest najbardziej drastycznym działaniem jakie może podjąć władza państwowa. Wzywamy wszystkie państwa do postępowania zgodnego z zobowiązaniami podjętymi przez Narody Zjednoczone, do wprowadzenia abolicji na wykonywanie kary śmierci raz na zawsze i w stosunku do wszystkich.-
Tłumaczyła Gabrysia Cichowicz

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

3606