Raport Amnesty International o sytuacji na Białorusi – Amnesty International

Raport Amnesty International o sytuacji na Białorusi

Setki osób zatrzymano a większość została pobita przez milicję w czasie rozpędzania demonstracji w noc wyborów 19 grudnia. Represje wobec opozycji politycznej i obrońców praw człowieka trwają do dziś. Raport -Bezpieczeństwo, Pokój i Porządek– przedstawia przypadki złamania prawa do pokojowych zgromadzeń, zrzeszania się i wypowiedzi; znęcanie się i nieproporcjonalne użycie siły, arbitralne aresztowania oraz obawy dotyczące możliwości dostępu zatrzymanych do sprawiedliwego procesu i opieki medycznej.

Ten dokument opisuje również sprawę opozycyjnego kandydata na prezydenta Andreja Sannikaua i jego żony, którzy byli wielokrotnie bici i doznali obrażeń z rąk milicji oraz zostali bezprawnie aresztowani. Siostra Andreja Sannikaua, Irina Bogdanowa, powiedziała Amnesty International:
-Większość informacji, które mamy pochodzi z wiadomości [telewizyjnych, prasowych, radiowych, przyp.tłum.]. Nie wiemy w jakich warunkach są przetrzymywani, nie wiemy jak mocno został pobity mój brat, czy otrzymuje jakąś pomoc medyczną, czy nie, tego nie wiemy.-
Amnesty International powtarza swój apel do władz Białorusi o uwolnienie wszystkich więźniów sumienia, którzy są przetrzymywani wyłącznie za pokojowe wyrażanie swoich poglądów politycznych.
Wejdź na www.listnabialorus.pl i wyślij apel do Aleksandra Łukaszenki wzywający do uwolnienia białoruskich działaczy i dziennikarzy, którzy zostali oskarżeni o -organizowanie masowych niepokojów- po demonstracji z 19 grudnia, która była protestem wobec wyników wyborów prezydenckich.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2463