Raport Amnesty International: Państwa walczące z ubóstwem nie powinny ignorować praw człowieka – Amnesty International

Raport Amnesty International: Państwa walczące z ubóstwem nie powinny ignorować praw człowieka

W swoim nowym raporcie, o tym jak wzmocnić Milenijne Cele Rozwoju, Amnesty International zwraca uwagę na to jak główne cele szybko odbiegły od międzynarodowych standardów ochrony prawa. Raport – -From Promisses to Delivery- – wskazuje najważniejsze kroki jakie państwa mogą podjąć, aby w ciągu najbliższych 5 lat wykazany został postęp w realizacji milenijnych celów.
-Milenijne Cele Rozwoju obiecały wielu najbardziej ubogim i wykluczonym ludziom na świecie lepszą przyszłość. Teraz jednak smutnym faktem jest to, że bardzo pilne kroki muszą zostać podjęte. W przeciwnym razie rządy nie ochronią najbardziej podatnych na zranienie ubogich grup społecznych-, mówi Claudio Cordone – pełniący obowiązki Sekretarza Generalnego Amnesty international.
-Przekaz do światowych przywódców, kiedy spotkają się we wrześniu, by przedyskutować realizacje milenijnych celów, jest jasny – muszą umieścić prawa człowieka w centrum podejmowanych działań walczących z ubóstwem-.
Raport Amnesty International wzywa państwa by wszelkie inicjatywy związane z milenijnymi celami były zgodne z prawa człowieka; zwracały uwagę na dyskryminację kobiet; wyznaczały krajowe cele realizacji tych inicjatyw; przestrzegały prawa do partycypacji obywateli oraz wzmacniały egzekwowanie odpowiedzialności.
Raport został ogłoszony 9 czerwca w Nowym Jorku, gdzie przedstawiciele rządów, społeczeństwa obywatelskiego i ONZ spotkali się na konferencji o prawach człowieka i Milenijnych Celach Rozwoju zorganizowanej wspólnie przez Amnesty International i Realizing Rights – inicjatywie na rzecz etycznej globalizacji.
Trzy główne kwestie – równość płci, ochrona zdrowia kobiet w ciąży oraz slumsy – zostały wskazane w raporcie by zilustrować przepaść między milenijnymi celami, a międzynarodowymi standardami praw człowieka.
W kwestii równości płci raport pokazuje, że milenijne cele zawiodły w wyegzekwowaniu od państw przestrzegania praw kobiet, pomimo tego, że był to istotny element walki z ubóstwem. W miejscach, gdzie równość płci jest wymieniana w milenijnych celach, jest zawężona jedynie to kwestii edukacji.
Szacuje się, że 70% osób żyjących w ubóstwie to kobiety. Raport opisuje jak kobiety i dziewczynki cierpią z powodu dyskryminacji, przemocy i innych nadużyć praw człowieka we wszystkich społeczeństwach.
Opieka zdrowotna dla matek i kobiet w ciąży to sfera, która nie widziała znaczącego postępu. Milenijne Cele Rozwoju nie wzięły pod uwagę wielu istotnych czynników, które wpływają na śmiertelność okołoporodową i różnego typu urazy.
Przypadki łamania praw człowieka takie jak: przymus wczesnego zamążpójścia, przemoc wobec kobiet i dziewczynek, odbierają kobietom prawo do decydowania o własnym życiu. Milenijne cele nie uwzględniły w dostateczny sposób praw seksualnych i reprodukcyjnych. Od Peru po Sierra Leone raport opisuje wszelkie przeszkody jakie kobiety napotykają ubiegając się o pomoc medyczną.
Milenijne cele miały również za zadanie poprawić życie co najmniej 100 milionów mieszkańców slumsów. Wywiązywanie się z tego zadania jest jednak opisywane jako zatrważająco niewystarczające i słabe, biorąc pod uwagę szacunki, że do końca 2020 r. 1,4 mld ludzi będzie żyło w slumsach. Cel, aby zmniejszyć liczbę osób żyjących w slumsach, również szybko odbiegł od istniejących zobowiązań państw wobec międzynarodowych standardów.
Amnesty International zaobserwowało przymusowe eksmisje społeczności żyjących w slumsach na całym świecie. Eksmisje te są katastrofą dla ludzi, którzy do tej pory żyli już w ubóstwie. Milenijne cele nie uwzględniają istotnych zobowiązań państw do ochrony swoich obywateli przed takimi naruszeniami.
Od Burkina Faso po fawele w Brazylii raport wskazuje na brak egzekwowania odpowiedzialności, co uniemożliwia ludziom żyjącym w ubóstwie dogania się sprawiedliwości. Mechanizmy pozwalające na egzekwowanie odpowiedzialności nie istnieją lub są niedostępne dla ludzi żyjących w ubóstwie.
-Przestrzeganie praw człowieka jest kluczowe dla efektywności Milenijnych Celów Rozwoju-, mówi Claudio Cordone. -Rządy państw muszą być pociągane do odpowiedzialności za realizację Milenijnych Celów Rozwoju i za zgodność podejmowanych działań z prawami człowieka-.
KONIEC/
Raport -From promises to delivery – putting human rights at the heart of the Millenium Development Goals- dostępny na stronie amnesty.org
lub w pliku poniżej.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

2693