Raport Amnesty International: ?Uchodźcy pozbawieni ochrony w Turcji? – Amnesty International

Raport Amnesty International: ?Uchodźcy pozbawieni ochrony w Turcji?

-Narażeni na niebezpieczeństwo ludzie desperacko starają się dotrzeć do Turcji. Jednak państwo stosuje podwójne standardy i odmawia przyznania im statusu uchodźców,- powiedział Andrew Gardner, ekspert Amnesty International ds. Turcji.

Turcja jest jedynym państwem, które podpisało Konwencję o Statusie Uchodźców, a które nie uznaje za uchodźców obywateli państw spoza Rady Europy. W rezultacie coraz większa liczba ludzi potrzebujących międzynarodowej ochrony nie otrzymuje wymaganego wsparcia. Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) podejmuje działania w celu przyznania statusu uchodźców oraz pomaga imigrantom przybyłym do Turcji w osiedlaniu się w państwach trzecich. Według oficjalnych danych, w 2006 roku do UNHCR złożono 4 550 nowych wniosków o azyl od obywateli państw spoza Europy. W 2008 roku liczba ta wzrosła do 12 980. Większość z nich przybywa z Iranu, Iraku, Afganistanu i Somalii. Możliwe, że uchodźców jest o tysiące więcej – nie ma rzetelnych danych na ten temat.

Osoby ubiegające się o azyl napotykają na trudności w dostępie do opieki medycznej, schronienia 
i pracy, co stoi w sprzeczności z tureckimi zobowiązaniami międzynarodowymi. Przypadki opisane 
w raporcie świadczą o braku poszanowania dla prawa międzynarodowego, jaki wykazują tureckie władze, zmuszając ludzi do powrotu do państw, w których grożą im poważne naruszenia praw człowieka.

W kwietniu 2008 roku, Amnesty International otrzymała informacje o irackiej rodzinie, która po przylocie z Bagdadu została zatrzymana na południu Turcji. Policjanci nie przyznali, że rodzina została aresztowana i że odmówiono jej członkom możliwości złożenia wniosku o azyl pomimo prośby wysuniętej przez UNHCR w ich imieniu. Pomimo obaw o życie rodzina została zmuszona do powrotu do Iraku.

-Od momentu przekroczenia granicy prawa osób ubiegających się o azyl są łamane przez tureckie władze. Do naruszeń dochodzi zarówno w trakcie rozpatrywania wniosków jak i później, gdy otrzymują status uchodźcy.- powiedział Andrew Gardner.

Imigranci ubiegający się o azyl są często przetrzymywani przez długi okres czasu w ciężkich warunkach, bez wystarczającej ilości pożywienia i bez jasnego uzasadnienia zatrzymania. Mogą zostać wydaleni 
z kraju, bez przeprowadzenie odpowiednich procedur prawnych i zmuszeni do powrotu do państw, 
w których ich życie narażone jest na niebezpieczeństwo.

Pochodzący z Afganistanu mężczyzna opowiedział przedstawicielom Amnesty International o tym, w jaki sposób traktowali go policjanci podczas pobytu w areszcie na zachodzie Turcji: -Gdy nie chcieliśmy oddać pieniędzy pobili nas. Użyli naszych pieniędzy, by odesłać nas z powrotem do Afganistanu-. 

W kwietniu 2008 roku, cztery osoby utopiły się, gdy grupa 18 osób została zmuszona przepłynąć rzekę Tygrys – stanowiąca granicę między Turcją a Irakiem – ponieważ władze Iraku odmówiły przyjęcia ich 
z powrotem na swoje terytorium.

We wrześniu 2008 roku, 24 uzbeckich uchodźców – 15 z nich to dzieci – zostało siłą przetransportowanych na terytorium Iranu przez funkcjonariuszy tureckich służb bezpieczeństwa. 
W trakcie deportacji członków grupy bito, kobiety i dziewczęta zostały zgwałcone. W Iranie zostali wzięci do niewoli przez nieznaną grupę bojowników, którzy grozili im śmiercią. Po zapłaceniu 5 000 dolarów okupu uwolniono ich i mogli wrócić do Turcji. W październiku grupę ponownie deportowano do Iranu. Działacze na rzecz praw człowieka informowali, że grupa zamieszkała wysoko w górach niedaleko granicy, gdzie dzieci cierpiały z głodu, po tym jak władze Iranu odmówiły im wstępu na terytorium kraju.

Amnesty International wzywa Tureckie władze do ustanowienia i wprowadzenia w życie sprawiedliwych procedur azylowych. Potrzebujący muszą zostać otoczeni międzynarodową ochroną, a prawa uchodźców i osób ubiegających się o azyl muszą być w pełni respektowane.  

*******************
Więcej informacji:

Aleksandra Minkiewicz
Rzeczniczka Prasowa
Amnesty International Polska
tel/fax: (22) 827 60 00 wew. 204
tel. kom. +48 691 357 935
e-mail: aleksandra.minkiewicz@amnesty.org.pl

Tłumaczyła: Gabriela Cichowicz

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

3131