Raport o karze śmierci w 2013 – Amnesty International

Raport o karze śmierci w 2013

Iran i Irak odpowiadają za gwałtowny wzrost liczby egzekucji na świecie w 2013 r. Oba kraje odchodzą tym samym od globalnej tendencji znoszenia kary śmierci, zauważa Amnesty International w corocznym podsumowaniu na temat kary śmieci na świecie.<br /> <br />

W 2013 r. przeprowadzono alarmującą ilość egzekucji w wąskiej grupie krajów – zwłaszcza w dwóch krajach Bliskiego Wschodu, gdzie na karę śmierci skazano prawie 100 osób więcej niż w roku ubiegłym, co oznacza wzrost o blisko 15 procent.
– Ogromna ilość wyroków śmierci w Iranie i Iraku jest czymś karygodnym. Państwa, które obstają przy karze śmierci są po złej stronie i jednocześnie skazują się na coraz większą izolację – powiedział Salil Shetty, Sekretarz Generalny Amnesty International.
Zaledwie kilka krajów przeprowadziło ogromną większość bezsensownych zabójstw sponsorowanych przez państwo. Nie są one jednak w stanie odwrócić zmian, które nastąpiły w sprawie zniesienia kary śmierci.
Co najmniej 369 egzekucji w Iranie i 169 w Iraku daje tym krajom drugie i trzecie miejsce w rankingu państw wykonujących ich najwięcej. Pierwsze miejsce zajęły Chiny. Chociaż ilość wyroków śmierci jest w Chinach utrzymywana w tajemnicy, Amnesty International ocenia, że co roku tysiące ludzi jest pozbawianych życia w ten sposób.
Czwarte miejsce zajęła Arabia Saudyjska (79), piąte Stany Zjednoczone (39), a szóste Somalia (34).
Poza Chinami w 2013 r. wykonano co najmniej 778 egzekucji. W 2012 r. liczba ta wyniosła 682.
W sumie na karę śmieci w 2013 r. skazano osoby z 22 państw, czyli o jedno więcej niż w roku ubiegłym. Indonezja, Kuwejt, Nigeria i Wietnam powróciły do wykonywania egzekucji.

Pomimo niepowodzeń w 2013 r. w ciągu ostatnich 20 lat można zaobserwować stały spadek liczby krajów wykonujących karę śmierci. W ubiegłym roku poprawę odnotowano we wszystkich regionach.
Wiele krajów, które przeprowadzały egzekucje w 2012 r., nie wykonało żadnych w roku 2013. Były to m.in. Gambia, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Pakistan, gdzie władze ponownie zawiesiły wykonywanie kary śmierci. Białoruś również wstrzymała się od egzekucji, co oznacza, że w Europie i Azji Centralnej po raz pierwszy od 2009 r. nie przeprowadzono żadnej egzekucji.
Jeszcze dwadzieścia lat temu karę śmierci wykonano w 37 państwach. Liczba ta spadła do 25 w 2004 r., a w 2013 r. do 22. Tylko w dziewięciu krajach na świecie w ciągu ostatnio pięciu lat corocznie przeprowadzano egzekucje.
– Tendencja długoterminowa jest oczywista – kara śmierci staje się przeszłością. Wzywamy rządy wszystkich krajów, które zabijają swoich obywateli w imię sprawiedliwości o natychmiastowe przyjęcie moratorium na wszystkie egzekucje i zniesienie kary śmierci w przyszłości – powiedział Salil Shetty.
W wielu krajach wyroki przeprowadza się w tajemnicy, a informacje na ich temat nie są udostępniane publicznie. W niektórych przypadkach rodzina, prawnicy czy opinia publiczna nie są informowane o egzekucjach z wyprzedzeniem.
Metody i przestępstwa
Metody egzekucji w 2013 r. obejmowały ścięcie, porażenie prądem elektrycznym, rozstrzelanie, powieszenie i zastrzyk trucizny. Publiczne egzekucje przeprowadzano w Iranie, Korei Północnej, Arabii Saudyjskiej i Somalii.
Oskarżonych skazywano na karę śmierci za przestępstwa nieprowadzące do śmierci ofiary, m.in. kradzież, przestępstwa narkotykowe i nadużycia ekonomiczne, a także czyny, które nie powinny być uznawane za przestępstwo, takie jak “cudzołóstwo” czy “bluźnierstwo”. Wiele krajów na karę śmierci skazywało osoby oskarżone o niejasno zdefiniowane “przestępstwa polityczne”.

ZESTAWIENIE WEDŁUG REGIONÓW
Bliski Wschód i Afryka Północna
W Iraku trzeci rok z rzędu miał miejsce wzrost ilości egzekucji. Co najmniej 169 osób skazano, co oznacza wzrost o prawie 1/3 w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zdecydowana większość została skazana na podstawie niejasnych przepisów antyterrorystycznych.
W Iranie władze oficjalnie potwierdziły wykonanie 396 egzekucji. Jednak wiarygodne źródła mówią o setkach egzekucji przeprowadzonych w tajemnicy, co może oznaczać w sumie ponad 700 zabitych osób.
Arabia Saudyjska, tak jak w ciągu dwóch poprzednich lat, wciąż przeprowadza dużą liczbę egzekucji (co najmniej 79 w 2013 r.). Po raz pierwszy od trzech lat na karę śmierci skazano w tym kraju młodocianych przestępców, co stanowiło pogwałcenie prawa międzynarodowego.
Iran, Irak i Arabia Saudyjska odpowiadają za co najmniej 80% wszystkich egzekucji na świecie, nie licząc Chin.
W regionie dokonały się nieliczne pozytywne zmiany. Pierwszy raz od trzech lat nikt nie został skazany na karę śmierci w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W Jemenie drugi rok z rzędu spadła ilość egzekucji.
Afryka
W Afryce Subsaharyjskiej karę śmierci przeprowadzono tylko w pięciu krajach: Botswanie, Nigerii, Somalii, Sudanie i Sudanie Południowym. Ponad 90% egzekucji w regionie przeprowadzono w Nigerii, Somalii i Sudanie. Ilość egzekucji odnotowanych w Somalii wzrosła z sześciu w 2012 r. do co najmniej 34 w 2013 r.
W Nigerii czterech mężczyzn powieszono podczas pierwszych egzekucji od siedmiu lat. Nastąpiło to po wypowiedzi prezydenta Goodluck Jonathana, który dał zielone światło wznowieniu egzekucji w tym kraju.
W całym regionie, w tym w Beninie, Ghanie i Sierra Leone, podejmowane były działania na rzecz zniesienia kary śmierci poprzez zmiany w konstytucji lub propozycje zmian w kodeksach karnych, które umożliwiłyby zniesienie kary śmierci.
Ameryka Północna i Ameryka Południowa
Stany Zjednoczone były jedynym państwem w obu Amerykach, gdzie wykonywano karę śmierci. W 2013 r. skazano na nią mniej osób (39) niż w 2012 r. 41% egzekucji dokonano w stanie Teksas. Natomiast stan Maryland był 18. stanem, w którym zniesiono karę śmierci. Na wielu Wyspach Karaibskich odnotowano brak egzekucji pierwszy raz od 1980 r., kiedy to Amnesty International zaczęła prowadzenie ewidencji
Azja
W Wietnamie i Indonezji w ubiegłym roku przywrócono karę śmierci. W Indonezji pierwszy raz od czterech lat dokonano egzekucji – pięciu mężczyzn skazano na śmierć, w tym dwóch za handel narkotykami.
W Chinach na śmierć skazano więcej osób niż łącznie w pozostałych krajach na świecie, jednak informacje na temat ilości egzekucji są ściśle tajne i niemożliwe do uzyskania. Odnotowano nieliczne oznaki poprawy wraz w wprowadzeniem zabezpieczeń prawych w przypadkach kary śmierci, a Sąd Najwyższy ogłosił kres praktyki pozyskiwania organów od straconych więźniów.
Egzekucji nie przeprowadzono w Singapurze, a więźniom skazanym na karę śmierci złagodzono wyroki. Pacyfik pozostawał regionem niemal wolnym od kary śmierci, chociaż Papua Nowa Gwinea wznowiła wykonywanie wyroków.
Europa i Azja Centralna
Po raz pierwszy od 2009 r. Europa i Azja Centralna były obszarem wolnym od kary śmierci. Jednym państwem, w którym wciąż obowiązuje kara śmierci jest Białoruś, ale w 2013 r. nie przeprowadzono tam żadnej egzekucji.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Kara śmierci 2021: Wzrost liczby zabójstw usankcjonowanych przez państwo – coraz częstsze egzekucje w Iranie i Arabii Saudyjskiej

Powiązany temat

Kara śmierci 2020: Pomimo pandemii Covid-19, niektóre państwa bezwzględnie stosowały wyroki śmierci i egzekucje

1569