Raport ONZ nt. tajnych zatrzymań w kontekście wojny z terroryzmem – komentarz Amnesty International Polska – Amnesty International

Raport ONZ nt. tajnych zatrzymań w kontekście wojny z terroryzmem – komentarz Amnesty International Polska

Choć niektóre z praktyk, do których stosowania doszło po 11 września wydają się odchodzić w przeszłość, raport opisuje stosowanie pozasądowych zatrzymań w czasie teraźniejszym.
W odniesieniu do Polski, raport przynosi nowe ustalenia dotyczące lotów samolotów służących CIA do Polski, pozyskane w drodze analiz danych lotniczych, w tym prezentuje nową informację o locie z Tajlandii do Szymanów przez Dubaj 5 grudnia 2002. Sprawozdawcy cytują również informacje uzyskane w Stanach Zjednoczonych, wedle których w Polsce od grudnia 2002 miał być przetrzymywany Abd al-Rahim al-Nashiri – jedna z osób, w odniesieniu do której CIA potwierdziła stosowanie waterboardingu. Raport przypomina również zarzuty zawarte w raportach Rady Europy i Parlamentu Europejskiego z 2006 i 2007 roku.
-Polska sekcja Amnesty International z zadowoleniem przyjmuje rekomendacje Specjalnych Sprawozdawców. Podobnie jak Amnesty International wzywają oni władze Polski do ujawnienia wyników śledztwa, prowadzonego przez Prokuraturę Krajową, dotyczącego istnienia tajnego więzienia CIA w Polsce,- powiedział Wojciech Makowski, ekspert Amnesty International w Polsce ds. wojny z terroryzmem. -Cieszymy się, że Sprawozdawcy wezwali władze Polski do objęcia śledztwem również nielegalnych praktyk używanych przy przesłuchiwaniu przetrzymywanych osób, a nie jedynie prowadzenia miejsca pozasądowego przetrzymywania- – dodał Makowski.
-Mamy nadzieję, że rekomendacje Sprawozdawców wpłyną na stanowisko polskich władz. Po 22 miesiącach śledztwa mamy prawo oczekiwać prezentacji jego efektów-.
Raport Specjalnych Sprawozdawców jest dostępny na stronie: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-42.doc
Petycja Amnesty International w sprawie ujawinienia zakresu i wyników śledztwa w sprawie tajnych wiezień CIA w Polsce: https://amnesty.org.pl/tajnewiezienia
Dodatkowe informacje:
Wojciech Makowski
Amnesty International Polska
Piękna 66a/2 00-672
Warszawa
tel. +48 22 827 6000 wew/ext 214
kom/mob + 48 697 177 988
wojciech.makowski@amnesty.org.pl

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2833