Raport Roczny Amnesty International 2004: Wojna na globalne wartości – Amnesty International

Raport Roczny Amnesty International 2004: Wojna na globalne wartości

Wydając swój Raport 2004 AI stwierdziła, że przemoc ugrupowań zbrojnych oraz wzrastające naruszenia ze strony rządów prowadzą do nieprzerwanego od 50 lat ataku na prawa człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne. To z kolei doprowadziło do świata , w którym narasta brak zaufania, obawy i podziały.
-Nieczułe, okrutne i zbrodnicze napaści ugrupowań zbrojnych takich jak al-Kaida, stanowią bardzo rzeczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi wszędzie. Potępiamy je w najbardziej stanowczy sposób jako poważne zbrodnie, niezgodne z prawem międzynarodowym i wewnętrznym, równające się czasami zbrodniom wojennym i zbrodniom przeciwko ludzkości,- oświadczyła Irene Khan, Sekretarz Generalny AI.
AI stanowczo potępiła ugrupowania zbrojne odpowiedzialne za okrucieństwa takie jak podłożenie bomb w Madrycie 11 marca czy atak bombowy na budynek ONZ w Iraku 19 sierpnia 2003 r., w którym zginął Sergio Vieira de Mello, Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka.
Organizacja stwierdziła, że pełne przemocy ataki na ludność cywilną i instytucje założone w celu szukania rozwiązań konfliktów – takie jak ONZ i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża – stanowią nowe znaczące zagrożenie dla międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości.
-Przeraża także to, że zasady prawa międzynarodowego i narzędzia wielostronnych akcji, które powinny bronić nas przed takimi atakami, są osłabiane, marginalizowane lub niszczone przez silne rządy,- powiedziała Irene Khan.
-Rządy tracą swoje wyczucie moralne, poświęcając globalne wartości praw człowieka dla ślepego pościgu za bezpieczeństwem. Ten upadek przywództwa jest niebezpiecznym przyzwoleniem dla ugrupowań zbrojnych.-
-Globalna instytucja bezpieczeństwa, promowana przez administrację USA jest upadkiem wizji i pozbawieniem zasady. Naruszanie praw w domu, przymykanie oczu na nadużycia za granicą i używanie sił wojskowych gdzie i kiedy popadnie szkodzi sprawiedliwości i wolności oraz czyni świat bardziej niebezpiecznym miejscem.-
Raport wyszczególnia bezprawne zabójstwa cywili przez oddziały koalicyjne i ugrupowania zbrojne w Iraku. Zawiera także przykłady tortur i znęcania się nad setkami więźniów, nie tylko w Iraku, ale również w Zatoce Guantanamo na Kubie, w Afganistanie i w innych miejscach, gdzie są więzieni przez Stany Zjednoczone i ich sprzymierzeńców bez postawienia zarzutów, procesu czy dostępu do obrońców i bez ochrony konwencjami genewskimi.
-Poprzez spadek ochrony osób, które mogą być winne, rządy zagrażają prawom tych, którzy są niewinni i narażają nas wszystkich na ryzyko.-
-Wojna z terroryzmem- i wojna w Iraku sprzyjają nowej fali naruszeń praw człowieka i odwracają uwagę od starych. Raport 2004 dokumentuje ukryte przed oczami świata zaogniające się wewnętrzne konflikty w miejscach takich jak Czeczenia, Kolumbia, Demokratyczna Republika Kongo, Sudan i Nepal, które stają się podłożem jeszcze gorszych okrucieństw. Przemoc w Izraelu i na Terytoriach Okupowanych pogłębiła się, podczas gdy w innych miejscach wiele rządów otwarcie dążą do utworzenia instytucji powstrzymujących.
-Rządy opętane obsesją groźby broni masowego rażenia w Iraku pozwalają, aby rzeczywista broń masowego rażenia – niesprawiedliwość i bezkarność, ubóstwo, dyskryminacja i rasizm, niekontrolowany handel bronią, przemoc wobec kobiet i krzywdzenie dzieci, pozostały niezlokalizowane,- oświadczyła Irene Khan. -Świat domaga się przywództwa opartego na globalnych wartościach praw człowieka-.
Podkreślając naruszenia i bezkarność, hipokryzję i podwójne standardy stosowane przez rządy, Amnesty International ujawniła jednocześnie rosnącą siłę społeczeństwa obywatelskiego w przechylaniu szali na stronę praw człowieka.
Istnieją jednoznaczne oznaki ruchu na rzecz światowej sprawiedliwości – miliony mieszkańców, którzy wyszli na ulice całego świata jednocząc się z ludnością iracką, Hiszpanie maszerujący w imieniu ludzkości po atakach w Madrycie, obywatele, którzy zgromadzili się na Światowym Forum Społecznym w Brazylii.
-Rządy muszą słuchać. W czasach niepewności świat musi nie tylko walczyć z globalnym zagrożeniem, ale również walczyć o ogólnoświatową sprawiedliwość,-  powiedziała Irene Khan.

Pomimo amerykańskiej krucjaty prowadzonej na rzecz osłabienia międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości i zapewnienia ogólnoświatowego immunitetu dla swoich obywateli, Międzynarodowy Trybunał Karny mianował swojego oskarżyciela i rozpoczął prace. Powoli także sądy w USA i Wielkiej Brytanii rozpoczęły rozliczanie władz wykonawczych za przestrzegania praw człowieka.

-Prawa człowieka mają ogromne znaczenie, ponieważ oferują silną i nieodpartą wizję lepszego i sprawiedliwszego świata oraz konkretny plan jak to osiągnąć. Te ogólnoświatowe wartości sprawiedliwości są najefektywniejszą drogą do bezpieczeństwa i pokoju,- oświadczyła Irene Khan.

Więcej informacji o Raporcie jest dostępnych na stronie internetowej: https://amnesty.org.pl/index.php/ai/content/view/full/1553

tłumaczenie: Magdalena Konturek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

4829