Raport z obserwacji zgromadzeń 11 listopada 2017 w Warszawie – Amnesty International

Raport z obserwacji zgromadzeń 11 listopada 2017 w Warszawie

Amnesty International publikuje raport z obserwacji zgromadzeń, które odbywały się w dniu 11 listopada 2017 r. w Warszawie. Obserwatorzy/ki Amnesty International monitorowali przebieg zgromadzeń w dniu 11 listopada 2017 r. w godz. 14:00 -17:30 w Śródmieściu Warszawy.

Obserwacja Amnesty International w w/w czasie i miejscu dotyczyła następujących zgromadzeń:

– Zgromadzenie cykliczne, zgłoszone w czasie od 2017 r. do 2020 r. każdego 11 listopada, w godz. 14:00 – 19:00, w celu uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wyrażenia dumy narodowej;

– Zgromadzenie organizowane przez Koalicję Antyfaszystowską „Zmowa Powszechna” pod nazwą „Za wolność waszą i naszą”, zgłoszone na dzień 11 listopada 2017 r., w godz. 14:00-18:00.

Główne wnioski:

Obserwacja w/w zgromadzeń wskazuje na dużą dysproporcję w zabezpieczeniu zgromadzeń z ogromną przewagą widocznych funkcjonariuszy policji na zgromadzeniu Koalicji Antyfaszystowskiej. Taki stan rzeczy uniemożliwiał odpowiednią czyli skuteczną i niezwłoczną reakcję na niebezpieczne sytuacje, które miały miejsce na Marszu Niepodległości, również te, które mogły wypełniać znamiona czynów zabronionych.

Należy podkreślić brak reakcji policji na akty agresji słownej i fizycznej, mowę nienawiści oraz obecność w zgromadzeniu cyklicznym uczestników używających wyrobów pirotechnicznych, spożywających alkohol i posiadających niebezpieczne narzędzia.

Ustawienie zabezpieczeń zgromadzenia cyklicznego, całkowicie odcinających dostęp do trasy przemarszu, uniemożliwiało odbycie jakiejkolwiek kontrdemonstracji znajdującej się w zasięgu wzroku i słuchu demonstrujących.

W uzupełnieniu raportu, w odniesieniu do sytuacji, których obserwatorzy/ki Amnesty International nie byli naocznymi świadkami, a o których dowiedzieli się z doniesień medialnych i/lub od samych osób pokrzywdzonych, Amnesty International wystąpiła w dniu 15 listopada br. ze stosownym pismem do Komendy Głównej Policji. Pismo to stanowi załącznik do raportu.

Więcej informacji dotyczących przebiegu oraz zabezpieczenia obserwowanych zgromadzeń znajduje się w raporcie.

Tło:

Obserwacja prowadzona była w ramach projektu Obserwacji zgromadzeń publicznych, którego celem jest monitorowanie sposobu realizacji wolności zgromadzeń, w szczególności w kontekście zmian w ustawie Prawo o zgromadzeniach, jak również sposobu zabezpieczania zgromadzeń przez Policję.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

14955