Raport z obserwacji zgromadzenia 10 sierpnia 2019 – Amnesty International

Raport z obserwacji zgromadzenia 10 sierpnia 2019

Amnesty International publikuje raport z obserwacji Marszu Równości, który odbył się 10 sierpnia w Płocku.

Obserwacja Amnesty International dotyczyła zgromadzenia zgłoszonego przez inicjatywę „Płocki Marsz Równości”, pod hasłem „Płock napędza równość”, inaczej „Marsz równości”. Zgromadzenie zostało zgłoszone na dzień 10 sierpnia 2019.

Obserwacja prowadzona była w ramach projektu Obserwacji zgromadzeń publicznych, którego celem jest monitorowanie sposobu realizacji wolności zgromadzeń, w szczególności w kontekście zmian w ustawie Prawo o zgromadzeniach, jak również sposobu zabezpieczania zgromadzeń przez Policję.

Główne wnioski z obserwacji zgromadzenia:

Pokojowy charakter zgromadzenia
Na podstawie zaobserwowanych zdarzeń, w opinii Amnesty International zgromadzenie miało charakter pokojowy.

Kontrdemonstracje
Mimo opisanych w raporcie incydentów oraz negatywnego nastawienia wobec osób uczestniczących w Marszu, o którym świadczyły transparenty i okrzyki, kontrdemonstracje również należy uznać za pokojowe. Zgodnie bowiem z obowiązującymi standardami międzynarodowymi, zgromadzenie nie traci pokojowego charakteru w wyniku agresywnego zachowania kilku osób w nim uczestniczących. Niemniej uwagę zwracało szczególnie wulgarne i agresywne zachowanie osób nieletnich pozostających bez opieki.

Działania Policji
Zabezpieczenie zgromadzenia ruchomego przez Policję było efektywne. Zabezpieczono miejsca dojścia i wyjścia z Marszu umożliwiając bezpieczne gromadzenie się i opuszczenie zgromadzenia przez osoby uczestniczące. Skutecznie przemieszczano rezerwy Policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym. Policja była dobrze przygotowana na interakcję z tłumem, nie reagowała na prowokacje. W niektórych momentach liczba funkcjonariuszy wydawała się zbyt mała, by odpowiednio zareagować na nieprzewidziane sytuacje. Nie odnotowano bezpośredniej reakcji Policji na rzucanie przedmiotami w kierunku uczestników marszu.

Więcej informacji w raporcie>>>

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

31390