Reforma sądownictwa stanowi zagrożenie dla prawa do sprawiedliwego sądu – Amnesty International

Reforma sądownictwa stanowi zagrożenie dla prawa do sprawiedliwego sądu

Dokument Amnesty International opublikowany przed spotkaniem Rady ds. ogólnych Unii Europejskiej - marzec 2018.

 

Przed dzisiejszą dyskusją o Polsce w Radzie do Spraw Ogólnych UE (20 marca) Iverna McGowan, Dyrektorka Biura Instytucji Europejskich Amnesty International, powiedziała:

– Polska zbyt długo naciągała i wypaczała fundamentalne zasady UE. Ostatnio jawnie i rażąco złamała prawo UE, cenzorując to jak ludzie mają mówić o przeszłości Polski i zagrażając prawu do rzetelnego procesu w przyszłości. Czas, by UE stanęła w obronie polskich obywateli, których prawa są zagrożone.

– Prawo do rzetelnego procesu jest w Polsce zagrożone. Sędziowie są poddawani presji, wszczynane są wobec nich postępowania dyscyplinarne w związku z orzeczeniami niezgodnymi z linią rządu lub krytykowaniem reformy sądownictwa. Fakt, że dopuszczono do rozwoju takiej sytuacji jest nie do zaakceptowania i członkowie Rady muszą to powstrzymać – dodała Iverna McGowan.

– Konsekwencje „reformy” sądownictwa w Polsce są obecnie tak poważne, że sprawa trafiła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ECJ). W ubiegłym tygodniu irlandzka sędzia odmówiła ekstradycji obywatela polskiego argumentując, że może on nie mieć zagwarantowanego w Polsce rzetelnego procesu. To pierwszy przypadek pokazujący skutki naruszenia przez Polskę zasady wzajemnego zaufania, na której opiera się cała współpraca sądowa w Europie. Takich spraw mogą być tysiące – powiedziała Draginja Nadaždin, Dyrektorka Stowarzyszenia Amnesty International w Polsce.

Konkretne przykłady ilustrujące negatywny wpływ reformy sądownictwa na realizację zasad praworządności i praw człowieka w Polsce przedstawia przygotowany przez Amnesty International dokument Reforma sądownictwa w Polsce stanowi zagrożenie dla prawa do sprawiedliwego sądu. Raport ten Amnesty International przekazało Radzie do Spraw Ogólnych UE.

Więcej na temat ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa:

Zagrożenie dla niezawisłości i niezależności sądownictwa – opinia, lipiec 2017

Zagrożenie dla niezależnego sądownictwa – podważenie zasady demokratycznego państwa prawa, listopad 2017.

 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

15796