Przekaż
1%

podatku
WALCZYMY O ZMIANĘ PRAWA, ABY ZATRZYMAĆ PRZEMOC WOBEC KOBIET!

# Sprawcy przemocy muszą być izolowani
# Osoby pokrzywdzone powinny otrzymać pomoc
# Konwencja musi zostać wdrożona

Dowiedz się więcej

Reforma sądownictwa stanowi zagrożenie dla prawa do sprawiedliwego sądu

Dokument Amnesty International opublikowany przed spotkaniem Rady ds. ogólnych Unii Europejskiej - marzec 2018.

 

Przed dzisiejszą dyskusją o Polsce w Radzie do Spraw Ogólnych UE (20 marca) Iverna McGowan, Dyrektorka Biura Instytucji Europejskich Amnesty International, powiedziała:

– Polska zbyt długo naciągała i wypaczała fundamentalne zasady UE. Ostatnio jawnie i rażąco złamała prawo UE, cenzorując to jak ludzie mają mówić o przeszłości Polski i zagrażając prawu do rzetelnego procesu w przyszłości. Czas, by UE stanęła w obronie polskich obywateli, których prawa są zagrożone.

– Prawo do rzetelnego procesu jest w Polsce zagrożone. Sędziowie są poddawani presji, wszczynane są wobec nich postępowania dyscyplinarne w związku z orzeczeniami niezgodnymi z linią rządu lub krytykowaniem reformy sądownictwa. Fakt, że dopuszczono do rozwoju takiej sytuacji jest nie do zaakceptowania i członkowie Rady muszą to powstrzymać – dodała Iverna McGowan.

– Konsekwencje „reformy” sądownictwa w Polsce są obecnie tak poważne, że sprawa trafiła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ECJ). W ubiegłym tygodniu irlandzka sędzia odmówiła ekstradycji obywatela polskiego argumentując, że może on nie mieć zagwarantowanego w Polsce rzetelnego procesu. To pierwszy przypadek pokazujący skutki naruszenia przez Polskę zasady wzajemnego zaufania, na której opiera się cała współpraca sądowa w Europie. Takich spraw mogą być tysiące – powiedziała Draginja Nadaždin, Dyrektorka Stowarzyszenia Amnesty International w Polsce.

Konkretne przykłady ilustrujące negatywny wpływ reformy sądownictwa na realizację zasad praworządności i praw człowieka w Polsce przedstawia przygotowany przez Amnesty International dokument Reforma sądownictwa w Polsce stanowi zagrożenie dla prawa do sprawiedliwego sądu. Raport ten Amnesty International przekazało Radzie do Spraw Ogólnych UE.

Więcej na temat ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa:

Zagrożenie dla niezawisłości i niezależności sądownictwa – opinia, lipiec 2017

Zagrożenie dla niezależnego sądownictwa – podważenie zasady demokratycznego państwa prawa, listopad 2017.

 

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia

Powiązane tematy

Powiązany temat

W polskim rządzie nie ma zgody co do tego, jak działać w sprawie przemocy wobec kobiet