Rekomendacje Amnesty International w przeddzień spotkania ?Trójka UE ? Azja Centralna?: Wyślijcie właściwy sygnał! – Amnesty International

Rekomendacje Amnesty International w przeddzień spotkania ?Trójka UE ? Azja Centralna?: Wyślijcie właściwy sygnał!

IOR 61/011/2007
W liście i nocie przesłanych prezydencji UE (dostępne na www.amnesty-eu.org) Amnesty International przedstawiła swoje obawy dotyczące sytuacji w Azji Centralnej i poprosiła delegację o zbadanie sytuacji więźniów sumienia, takich jak dziennikarze i politycy opozycji.
Amnesty International jest zwłaszcza zaniepokojona łamaniem praw człowieka, które ma miejsce w Uzbekistanie i Turkmenistanie. AI poprosiła UE o wysłanie jasnego sygnału rządom tych państw, nawołując ich do niezwłocznej poprawy sytuacji praw człowieka.  
-Niektóre państwa Azji Centralnej próbują przeprowadzić reformy, a Unia Europejska powinna pochwalać te wysiłki. Niestety, inne państwa tkwią w błędnym kole wykroczeń i ignorują potrzeby swoich obywateli – – powiedział Dick Oosting, dyrektor biura Amnesty International przy UE.
Amnesty International po raz kolejny wyraziła też swoje obawy w związku z orzekaniem kary śmierci w regionie. Większość państw Azji Centralnej podjęła już znaczące kroki w kierunku jej zniesienia, jednak sądy w Uzbekstanie i Kirgistanie nadal skazują sprawców przestępstw na śmierć.
Ponadto, Amnesty International zaniepokojona jest praktykowaniem przez państwa przymusowych powrotów osób, które wydalane są do krajów pochodzenia pod pretekstem -wojny z terroryzmem-. Na szczególną uwagę zasługuje sytuacja emigrantów z Chin w Kazachstanie. Amnesty International od dłuższego czasu śledzi przypadki ludzi, w tym również uchodźców, którzy narażeni są na ryzyko tortur w wyniku tych działań.
Podczas swojego pobytu w regionie, delegacja Unii Europejskiej powinna również skoncentrować sie na sposobach wzmocnienia instytucji sądowniczych, które nadal są słabo wykształcone w niektórych państwach Azjii Centralnej.
-Delegacja powinna pamiętać, że obywatele tych państw oczekują od Unii pomocy we wprowadzaniu zmian i większej wolności. Jest bardzo istotne, aby przesłać im sygnał zachęty- – dodał Oosting.
Tło wydarzeń:
W środę 28 marca, delegacja Unii Europejskiej uda się do Astany, w Kazachstanie, aby spotkać się z przedstawicielami Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżikistanu, Uzbekistanu oraz Turkmenistanu, w celu przeprowadzenia rozmów w ramach programu -Partnership and Cooperation Agreements- między Unią Europejską, a państwami Azjii Centralnej.
Tłumaczenie: Maria Laitalainen, Elena Wasylew

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

3929