Rekrutacja szkół do projektu “Prawa człowieka: TERAZ!” To jest w Twoich rękach” – Amnesty International

Rekrutacja szkół do projektu “Prawa człowieka: TERAZ!” To jest w Twoich rękach”

Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki z grupami młodzieży do wzięcia udziału w projekcie "Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach

logo1Projekt ma na celu wsparcie szkoły w lepszej realizacji podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie opracowywania przez uczniów projektów uczniowskich, promocji wolontariatu i współpracy w społeczności szkolnej.

Przygotowany dla szkoły program umożliwi grupie uczniów przejście kolejnych etapów pracy metodą projektu: od identyfikacji problemu w społeczności lokalnej/szkolnej, przez zdobycie umiejętności formułowania celów, planowania działań, współpracy w grupie aż do wcielenia w życie własnego projektu uczniowskiego. Nauczyciel opiekun grupy otrzyma niezbędne wsparcie merytoryczne i techniczne.

Działania służące realizacji celu:

1.  Kurs e-learningowy dla uczniów: ta część realizowana jest przez Internet; uczniowie co tydzień otrzymują nowe materiały edukacyjne składające się na 1 wirtualną lekcję.

2.  Scenariusze zajęć dla nauczycieli: 12 scenariuszy, które można realizować przez 12 tygodni, ale też rzadziej w większych blokach tematycznych.

3.  Warsztaty dla grupy uczniów: animatora/ki AI poprowadzi 3 warsztaty dla uczniów  oraz będzie pomagać szkole – nauczycielowi i uczniom – w realizacji programu.

Kiedy można przystąpić do programu

Realizacja programu zajmuje ok. 1 semestr (najbardziej optymalne rozłożenie programu: 12 tygodni) – można więc do niego przystąpić we wrześniu/październiku 2012 r. lub w lutym/marcu 2013 r.

Projekt jest adresowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Udział w nim jest bezpłatny. Zakładana liczebność grup 5-12 os.

Więcej informacji na stronie: www.prawaczlowiekateraz.pl. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorką projektu Weroniką Rokicka: weronika.rokicka@amnesty.org.pl

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Twój głos ma MOC! – konkurs na akcję o wolności słowa i wyrażania siebie

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

2084