REKRUTACJA: Zapraszamy szkoły do II edycji projektu edukacyjnego “STOP dyskryminacji!” – Amnesty International

REKRUTACJA: Zapraszamy szkoły do II edycji projektu edukacyjnego “STOP dyskryminacji!”

Do 14 września przyjmujemy zgłoszenia szkół do II edycji antydyskryminacyjnego projektu edukacyjnego. Projekt ma na celu mobilizację do podejmowania działań zwalczających dyskryminacje w społecznościach lokalnych i internetowych.

Dzięki uczestnictwu w projekcie, szkoła zostanie wsparta w lepszej realizacji podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie opracowywania przez uczniów projektów uczniowskich, promocji wolontariatu i współpracy w społeczności szkolnej i lokalnej. Przygotowany dla szkoły program umożliwi grupie uczniów i uczennic przejście kolejnych etapów pracy metodą projektu: od identyfikacji problemu dyskryminacji w społeczności lokalnej/szkolnej, przez zdobycie umiejętności formułowania celów, planowania działań, współpracy w grupie aż do wcielenia w życie własnego projektu. Nauczyciel opiekun grupy otrzyma niezbędne wsparcie merytoryczne i techniczne. Projekt będzie realizowany na obszarze całej Polski.

W I fazie projektu 40 szkół z całej Polski, zrealizowało antydyskryminacyjne działania lokalne. W całej Polsce setki uczniów i uczennic podjęły działanie aby zwrócić uwagę na problem dyskryminacji ze względu na status społeczny, pochodzenie, wygląd, poglądy czy płeć. Wiele inicjatyw realizowanych przez młodzież w projekcie dotyczyła także propagowania postawy szacunku, empatii oraz tolerancji.

Formy działania jakie wykorzystywały grupy to: prowadzenie sond ulicznych i szkolnych, lekcje otwarte w lokalnych szkołach, prowadzenie warsztatów dla rówieśników i rówieśniczek, konkursy, przedstawienia teatralne, happeningi miejskie, spotkania z lokalnymi ekspertami i ekspertkami antydyskryminacyjnymi oraz wiele innych akcji, których podsumowanie można zobaczyć na blogu Amnesty International.

DO KOGO JEST KIEROWANY PROJEKT:        

  • młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych chcąca działać lokalnie na rzecz zmian i przeciwdziałania dyskryminacji w lokalnym środowisku
  • nauczyciele i nauczycielki pracujący z uczniami i uczennicami i wspierający grupy w zwalczaniu problemu dyskryminacji
  • aktywiści i aktywistki, organizacji pozarządowych działający w lokalnym i internetowym  środowisku, chcący wspierać szkoły w organizowanych akcjach i przeciwdziałaniu dyskryminacji.
  • media, lokalni dziennikarze i dziennikarki, blogerzey i blogerki chcący mobilizować swoje lokalne społeczności do przeciwstawienia się dyskryminacji.

CO OFERUJE AMNESTY INTERNATIONAL W RAMACH WSPÓŁPRACY PRZY PROJEKCIE:

  • Materiały edukacyjne: publikacje dotyczące podejmowania działań na rzecz zmian w środowisku lokalnym oraz opisujące przykłady działań na rzecz zmian w środowisku szkolnym i lokalnym
  • Materiały akcyjne i informacyjne o projekcie: banery, ulotki, plakaty będące wizualizacją projektu, grupy otrzymają materiały promocyjne, edukacyjne i akcyjne, umożliwiające efektywną realizację projektów uczniowskich.
  • Bieżący kontakt z grupami w całej Polsce oraz stały dostęp do materiałów i informowanie o podejmowanych działaniach.
  • Szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek: w ramach projektu zaplanowano szkolenie dla 20 osób pracujących z młodzieżą.
  • Wsparcie aktywistów i aktywistek, blogerów i vlogerów w rozprzestrzenianiu informacji o projekcie.

Stały kontakt z koordynatorką  projektu oraz ekspertem poprzez rozmowy telefoniczne/skypowe wsparcie w realizacji projektów uczniowskich.
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:

OKRES

NAZWA DZIAŁANIA

REKRUTACJA SZKÓŁ

CZERWIEC – WRZESIEŃ 2015

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK

WRZESIEŃ 2015

TWORZENIE I REALIZACJA PROJEKTÓW UCZNIOWSKICH  W SZKOŁACH

WRZESIEŃ 2015 – STYCZEŃ 2016

FAZA ROZPOWSZECHNIANIA PROJEKTÓW

STYCZEŃ – LUTY 2016

KONFERENCJA PRZEGLĄDOWA

MARZEC 2016

Udział w projekcie jest bezpłatny. Grupy mogą liczyć dowolną liczbę osób. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej.

Termin przyjmowania zgłoszeń do projektu to: 14.09.2015 r.
W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorką projektu Aleksandrą Górecką: aleksandra.gorecka@amnesty.org.pl, Tel. 609 288 277.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Stop dyskryminacji romskich uchodźców!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1135