Relacja z Tygodnia Edukacji Globalnej – Amnesty International

Relacja z Tygodnia Edukacji Globalnej

Tydzień Edukacji Globalnej (TEG) właśnie dobiegł końca. Pod patronatem Amnesty International ponad 50 szkół zorganizowało działania edukacyjne w swoich społecznościach lokalnych. Od 16-24.11 prowadzono liczne aktywności dotyczące praw człowieka i ich związku z ubóstwem. Uczniowie i uczennice samodzielnie zaangażowali się w różnorodne wydarzenia ukazujące, jak ważna jest walka o prawa człowieka. Liczne aktywności zwracały uwagę na godność, sprawiedliwość, solidarność, równość, pokój, wolność – wartości, które leżą u podstaw Edukacji Globalnej i edukacji praw człowieka.

 

Chorzów - rysunek z konkursu Prawa uchodźców to prawa człowieka
Chorzów – rysunek z konkursu Prawa uchodźców to prawa człowieka

Amnesty International z okazji obchodów TEG przygotowała specjalnie materiały edukacyjne i akcyjne – do szkół trafiły plakaty, ulotki oraz podręczniki ze scenariuszami warsztatów. Regionalne grupy organizowały happeningi, warsztaty, pokazy filmów, dyskusje oraz konkursy zwracające uwagę na tematykę praw człowieka. W ciągu całego tygodnia w działania zaangażowało się ponad 10 tys. osób.

Akcje w ramach TEG były efektem przygotowań Edukatorów/ek biorących udział w projekcie „Edukacja dla Godności na Warmii i Mazurach” oraz „Zespół Trenerski Edukacji dla Godności”. W sumie w warsztatach „Prawa człowieka i ubóstwo metodą aktywnego uczestnictwa” wzięło udział ponad 180 osób. Spotkania, które odbywały się od 21.09 do 17.11, poświęcone były związkom praw człowieka z ubóstwem oraz aktywnemu uczestnictwu. Dziękujemy wszystkim osobom, które mobilizowały całe społeczności do działalna i dzięki temu przyczyniły się do budowania środowiska przyjaznego prawom człowieka.

Oto kilka relacji z TEG 2013 z woj. warmińsko-mazurskiego:

21 listopada w Szkole Podstawowej w Mokrsku Dolnym odbyły się zajęcia dotyczące praw człowieka w czasie godzinnych warsztatów uczniowie zapoznali się z krótką historią praw człowieka oraz wspólnie przeanalizowali poszczególne prawa – zastanawiając się, co mogą one znaczyć dla ucznia szkoły podstawowej. Następnie wykonali plakaty, które zostały zaprezentowane wszystkim uczniom i uczennicom w szkole.

W Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie podczas TEG zwrócono uwagę na prawa uchodźców i migrantów. Uczniowie i uczennice przygotowali konkurs plastyczny oraz happening „SOS EUROPO”, skierowany do mieszkańców/ek Katowic. Akcja nawiązywała do kampanii Amnesty International, która to od początku 2012 r. prowadzi działania na rzecz uchodźców próbujących się dostać drogą morską do Europy. Materiał z akcji dostępny jest na kanale YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=rtkGQQZu1l4

W dniach 18-13 listopada 2013 roku, po raz kolejny, w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów Mrozach Wielkich odbyły się obchody Tygodnia Edukacji Globalnej, które rozpoczęły się już 28 października. Członkowie samorządu uczniowskiego, wystąpili w przedstawieniu prezentującym prawa dziecka. Następnie podczas zajęć wychowawczych uczniowie realizowali scenariusze zajęć związane z prawem do Edukacji. W ramach obchodów TEG na terenie szkoły została wykonana takżę gazetka ścienna z materiałów dostarczonych przez Amnesty International. W działaniach wzięli udział wszyscy uczniowie placówki. Łącznie 90 dzieci.

W Gimnazjum nr 3 w Olsztynie uczniowie uczennice dyskutowali o zaletach mieszkania w kraju o systemie demokratycznym, pracowali nad Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i tekstem M. Nowickiego „Co to są prawa człowieka”. Kolejny blok warsztatowy odnosił się do jednego z praw znajdujących się Deklaracji – prawa do posiadania mieszkania; uczestnicy/ki warsztatów obejrzeli film o społeczności mieszkającej w slumsach w Nairobi. Przez cały Tydzień, na głównych holu szkolnym w czasie przerw pomiędzy lekcjami nieustannie była wyświetlana prezentacja o prawach człowieka.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie, w ramach TEG przygotował gazetkę szkolną oraz przeprowadził warsztaty na temat łamania praw człowieka (prezentacja multimedialna, zajęcia w grupach). W warsztatach wzięło udział 50 osób.
W Przedszkolu miejskie nr 40 w Olsztynie TEG skierowany był do 6 i 7–latków, dzieci zostały zapoznane z Deklaracją Praw Człowieka, prawami dzieci -narzędziami TOC- drzewkiem ambitnego celu określano jak i komu należy pomagać. Dzieciom została przedstawiona także idea i misja działania Amnesty International.

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie od wielu lat porusza tematykę praw człowieka i ich ochrony w czasie lekcji, zajęć dodatkowych i projektów edukacyjnych. W tym roku członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego „Europa Ojczyzn” przygotowali na korytarzu mini-instalację zawierającą całą Deklarację oraz plansze dotyczące różnych kwestii związanych z tą tematyką. W piątek 22 listopada cała klasa IIIB zaprosiła społeczność szkolną na specjalny apel poświęcony prawom człowieka. Uczniowie wyrecytowali wszystkie 30 praw człowieka a następnie zapalili świece – symbol Amnesty International. W czasie następnych dni podczas długiej przerwy w pracowni multimedialnej można było obejrzeć filmy poświęcone prawom człowieka w różnych częściach świata.

Tydzień Edukacji Globalnej w Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ełku
W ramach TEG we wszystkich klasach uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali i przeprowadzili lekcje pod tytułem „ Globalne zależności”. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polegają różnice między globalnym Południem a globalną Północą. Dzieci stworzyły także „mapy zależności” zaznaczając na mapie świata, z jakich krajów jest żywność i różne przedmioty w ich domach. Tematy związane z tematyką Globalnego Południa zostały poruszane także na lekcjach geografii oaz historii. Ogółem w projekcie uczestniczyło 16 klas i 370 uczniów.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie im. Polaków spod znaku Rodła, włączył się w TEG, przygotowując projekcję filmu: “Krew w twoim telefonie” Poulsena, reżyser tego filmu ujawnia silne i wstrząsające powiązania przemysłu telefonii komórkowej z nielegalnym wydobyciem surowców w Kongo. O prawach człowieka dyskutowano także na lekcjach j. angielskiego, rozbawiano o skutkach i przyczynach bezrobocia, uczniowie/uczennice czytali uproszczoną wersję Deklaracji Praw Człowieka w języku angielskim, porównywano ją z wersją polską, ucząc się angielskiego podejmowano tematykę z zakresu Edukacji Globalnej. W Sumie w specjalnych lekcjach wzięło udział ok. 90 osób.

Aleksandra Górecka, koordynatorka projektu Prawa człowieka TERAZ! Amnesty International

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013r.
Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013r.
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Зміни до Закону про допомогу ускладнять ситуацію біженців з України

5442