Relacja z “Wiosny Antyrasistowskiej” w Lublinie – Amnesty International

Relacja z “Wiosny Antyrasistowskiej” w Lublinie

"Wiosna Antyrasistowska" to porozumienie osób i grup osób związanych z Lublinem, dla których wartością jest różnorodność ludzi, ich współistnienie z poszanowaniem standardów praw człowieka. Inicjatywa powstała w 2012 roku w celu organizacji Dni Walki z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową. Od początku w organizację wszystkich działań angażuje się również grupa lokalna Amnesty International w Lublinie.

Każdej wiosny w okolicach marca, mieszkańcy i mieszkanki Lublina zapraszani są, by aktywnie włączać się do organizowanych działań edukacyjnych, kulturalnych i społecznych skupionych wokół przeciwdziałania dyskryminacji.

Planując tegoroczne wydarzenia zwróciliśmy szczególną uwagę na rosnące problemy migracyjne w Unii Europejskiej oraz na przeciwdziałanie mowie nienawiści w Internecie i przestrzeni miasta.
Stąd w tegorocznym programie znalazły się następujące działania:

  • pokaz filmu pt. “Zamknięte Morze”, w reżyserii Andrea Segre i Stefano Liberti – dokument opowiadający o uciekinierach z Libii, którzy zostali zwróceni na granicy Włoskiej, próbując przedostać się do Europy przez Morze Śródziemne
  • pokaz filmu pt. “Miasto Symboli”, dokument w reżyserii Alicji Kawki i Anny Kulikowskiej, próbujący znaleźć odpowiedź na pytanie czym jest mowa nienawiści w przestrzeni miasta i jak jej przeciwdziałać.
  • happening, którego celem było informowanie mieszkańców i mieszkanek Lublina o kampanii S.O.S Europo oraz wysyłanie kartek pocztowych do Urzędu do Spraw Cudzoziemców, wzywających do  uwzględniania orientacji psychoseksualnej jako przesłanki przy staraniu się o status uchodźcy.
  • akcja na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści – stworzone zostały instrukcję do powielania i udostępniania w sieci, dotyczące tego jak i gdzie zgłaszać przypadki mowy nienawiści w Internecie oraz informacja z jakich narzędzi można korzystać, by przeciwdziałać mowie nienawiści w przestrzeni miejskiej.

Wszystkie wydarzenia poprzedziła kampania, podczas której plakaty promujące Wiosnę pojawiły się na tydzień w autobusach MPK oraz w przestrzeni miejskiej Lublina. Kontynuacją działań Wiosny Antyrasistowskiej będzie planowana na kwiecień wystawa S.O.S Europo.

Więcej o wydarzeniach w ramach Wiosny Antyrasistowskiej możecie przeczytać na stronie Amnesty Lublin i na stronie Lubelskiej Wiosny. Jednocześnie serdecznie dziękujemy Queerowemu Ambolatorium, grupie Wschodni Sambastion, Stowarzyszeniu Homo Faber oraz Laboratorium Kultury i Edukacji “Frutti di Mare” za pomoc w przygotowaniu, współorganizacji i realizacji wszystkich działań.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1180