ROSJA : Aktywista aresztowany przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich w Soczi – Amnesty International

ROSJA : Aktywista aresztowany przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich w Soczi

Jewgienij Witiszko został aresztowany dziś w Tuapse, części obszaru Soczi, gdzie odbędą się Igrzyska. Został oskarżony o "drobne chuligaństwo"  za rzekome przeklinanie na przystanku autobusowym .
Podczas dzisiejszej rozprawy dostał karę 15 dni aresztu administracyjnego.
– Nazwisko Witiszko stało się synonimem nękania działaczy społeczeństwa obywatelskiego w okresie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich. Witiszko i jego przyjaciele próbowali nagłaśniać zniszczenie środowiska w trakcie przygotowań do Igrzysk w Soczi. Zostali za to ukarani. Oskarżając ich o "drobne chuligaństwo" władze starają się zakneblować im usta – powiedział Denis Kriwosheew,  zastępca Dyrektora Programowego Amnesty International ds. Europy i Azji Centralnej.
– Obawiam się, co stanie się ze społeczeństwem obywatelskim po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich, kiedy zniknie zainteresowanie opinii publicznej.
Jewgienij Witiszko i jego koledzy aktywnie uczestniczyli w protestach przeciwko wylesieniu, nielegalnemu budownictwu i stawianiu ogrodzeń na leśnych obszarach wokół Soczi objętych ochroną.
W 2012 roku otrzymał wyrok w zawieszeniu w związku z protestem dotyczącym ochrony środowiska. W grudniu ubiegłego roku sąd w Tuapse orzekł, że powinien odbyć karę 3 lat więzienia za naruszenie godziny policyjnej związanej z zawieszeniem wykonania wyroku. Przesłuchanie w sprawie odwołania, które złożył, miało odbyć się 22 lutego 2014 roku, ale obecnie wszystkie informacje dotyczące sprawy zostały usunięte ze strony internetowej sądu.  
Amnesty International zabrało już głos w sprawie niesprawiedliwego procesu Witiszko. Jego aresztowanie miało miejsce w momencie, gdy czekał na przesłuchanie w sprawie odwołania od wyroku 3 lat pozbawienia wolności.
Przyjaciele Witiszko obawiają się, że zostanie on w areszcie aż do dnia przesłuchania w sprawie odwołania, a następnie zostanie wysłany do kolonii karnej.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1623