Rosja: Amnesty International, Human Rights Watch oraz International Helsinki Federation for Human Rights apelują do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, by odniosło się do problemu naruszeń praw człowieka w Republice Czeczenii. – Amnesty International

Rosja: Amnesty International, Human Rights Watch oraz International Helsinki Federation for Human Rights apelują do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, by odniosło się do problemu naruszeń praw człowieka w Republice Czeczenii.

Naciski na uchodźców wewnętrznych, by powrócili do Czeczenii, oraz likwidację obozów, które de facto oznaczają przymusowy powrót uchodźców wewnętrznych. Szczególnie niepokojąca jest decyzja rządu rosyjskiego o zamknięciu obozu Aki-Yurt w Inguszetii pod koniec 2002 roku, w środku zimy, gdyż większość wyeksmitowanych osób nie miało żadnego alternatywnego lokum.

Działania obu stron wymierzone w cywili, będące jawnym łamaniem międzynarodowego prawa humanitarnego; zintensyfikowana kampania strachu przed bezprawnym zabijaniem promoskiewskich urzędników przez rebeliantów czeczeńskich; oraz trwające porwania i bezprawne zabijanie dokonywane przez oddziały rosyjskie.W grudniowym ataku na budynek rządowy w Groznym zabitych zostało 28 osób; również siły rebelianckie są podejrzane o zabicie kilku urzędników i uprowadzenie 9 osób w czasie od połowy listopada 2002 roku. Wojska rosyjskie kontynuują bezprawne zabijanie i porwania.

Bezprawne zabójstwa popełnione przez siły rosyjskie na byłej promoskiewskiej czeczeńskiej urzędniczce, najwyraźniej w związku z jej publicznych wystąpieniem przeciwko nadużyciom dokonywanym przez armię rosyjską.29 listopada 2002 roku rosyjscy żołnierze zabili Malikę Umazheva, byłą szefową lokalnej administracji we wsi Alkhan-Kala. Umazheva miała ponownie objąć urząd 1 grudnia. Przez ostatnie dwa lata pomagała organizacjom działającym na rzecz praw człowieka w dokumentowaniu naruszeń tychże praw, dokonanych w Alkhan-Kala.

Ciągły brak wypracowania systemu pociągania do odpowiedzialności, tak by postawić przed wymiarem sprawiedliwości tych, którzy stoją za naruszeniami po obu stronach konfliktu.Tysiące dochodzeń w sprawach naruszeń doprowadziły do kilku zaledwie wyroków skazujących. Aktualne oficjalne zestawienia mówią, że tylko 46 żołnierzy zostało skazanych za naruszenia wobec cywilów w Czeczenii przez trzy lata trwania konfliktu.

Brak dostępu międzynarodowych obserwatorów do Czeczenii, oraz brak przejrzystości w kwestii dostępnych informacji w sprawie popełnionych nadużyć, w szczególności ciągły brak autoryzacji rządu rosyjskiego dla publikacji raportu Komitetu Europejskiego do Zapobiegania Torturom. Rosja zamknęła misję Grupy Asystującej OBWE w Czeczenii 31 grudnia 2002 roku, po nie wyrażeniu zgody na wydanie nowego pozwolenia a działalność łącznie z prawem do monitoringu aktów łamania praw człowieka. Rosja również nie wystosowała zaproszenia do specjalnych wysłanników w sprawach tortur i pozasądowych egzekucji ONZ.

Amnesty International, Human Rights Watch, oraz International Helsinki Federation for Human Rights apelują do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, by rezolucja:  • dawała jasno do zrozumienia, że likwidacje obozów, które de facto doprowadziły do przymusowych powrotów uchodźców wewnętrznych są niemożliwe do zaakceptowania;


  • wyrażała zaniepokojenie wciąż rosnącą wysoką liczbą cywilnych ofiar śmiertelnych tego konfliktu, oraz by nawoływała obie strony do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego;


  • wyrażała apel do rządu rosyjskiego o zaprezentowanie Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy oraz Zgromadzeniu wykaz kroków podjętych w celu wyjaśnienia sprawy morderstwa Maliki Umazheva;


  • potępiała fakt nie sprostania przez rząd rosyjski zadaniu dostarczenia szczegółowej listy dochodzeń w sprawie zbrodni popełnionych przez żołnierzy rosyjskich w trakcie konfliktu czeczeńskiego do kwietnia 2002, oraz by ponawiała prośbę o dostarczenie listy na kolejnej sesji w kwietniu 2003 roku.


  • zawierała apel do rządu rosyjskiego o zgodę na nowy mandat Grupy Asystującej OBWE w Czeczenii łącznie z prawem do monitoringu naruszeń praw człowieka, oraz o ułatwienie długo opóźnionej wizyty specjalnych reprezentantów ONZ w Czeczenii.


  • dołączono do niej apel do rządu rosyjskiego o autoryzację publikacji wszystkich raportów CPT dotyczących Federacji Rosyjskiej bez dalszych opóźnień.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5097