Rosja: Dorobek Igrzysk Olimpijskich w cieniu aresztowań – Amnesty International

Rosja: Dorobek Igrzysk Olimpijskich w cieniu aresztowań

– Igrzyska Olimpijskie mają w założeniu przyczyniać się do pokojowego i lepszego świata. Cel ten nie został osiągnięty w Soczi. Powód jest prosty: rosyjskie represje były kontynuowane podczas Igrzysk, a ruch olimpijski poniósł porażkę podczas prób domagania się od państwa gospodarza przestrzegania praw człowieka – powiedział Siergiej Nikitin, Dyrektor Amnesty International Moskwa.
Lista naruszeń praw człowieka popełnionych w kontekście Igrzysk Olimpijskich jest długa.
Podczas Igrzysk, 18 lutego, dziewięć osób zostało zatrzymanych w centrum Soczi. Wśród nich były Nadieżda Tołokonnikowa i Maria Alochina, członkinie grupy punkowej Pussy Riot i byłe więźniarki sumienia Amnesty International. Następnego dnia kilka członkiń grupy zostało pobitych i przewróconych na ziemię przez umundurowanych ludzi nazywających siebie Kozakami.
Transseksualny działacz z Włoch, Vladimir Luxuria, został aresztowany w Soczi 17 lutego za prezentowanie tęczowego sztandaru z napisem "Bycie gejem jest okej". Inni działacze i dziennikarze również byli nękani, a niektórych aresztowano.
– Był taki okres, kiedy informacje o aresztowaniach działaczy w okolicach Soczi docierały do nas prawie codziennie. Aktywiści, którzy próbowali protestować przeciwko dyskryminacji w innych częściach kraju, z dala od olimpijskich świateł, również zostali aresztowani – powiedział Siergiej Nikitin.
Przed rozpoczęciem Igrzysk aktywiści zwracali uwagę na kilka problemów. Dotyczyły one przymusowych wysiedleń na terenach przeznaczonych pod infrastrukturę olimpijską, złych warunków pracy i niskich płac robotników oraz wyniszczenia chronionych terenów o walorach przyrodniczych. Aktywiści, którzy poruszali te kwestie, byli zastraszani lub zostali aresztowani.
Działacze Jewgienij Witiszko i Igor Kharczenko, członkowie organizacji pozarządowej Environmental Watch for North Caucasus (Ecologicheskaya Vakhta PO Severnomu Kavkazu) z siedzibą w Regionie Krasnodarskim, który był gospodarzem Igrzysk, zostali aresztowani odpowiednio 3 i 4 lutego. Zostali skazani na więzienie pod zarzutami chuligaństwa i stawiania oporu policji. Obaj byli za kratkami, gdy odwiedzający ich ojczysty Region Krasnodarski cieszyli się ceremonią otwarcia Igrzysk. Więzień sumienia Jewgienij Witiszko został następnie skazany na trzy lata więzienia w związku z jego aktywnością na rzecz środowiska.
Grupa ta podkreślała fakt zniszczenia chronionych lasów i innych szkód w środowisku w wyniku przygotowań do Igrzysk w ich regionie. Innych członków organizacji poddano wielokrotnie aresztowaniom, krótkim zatrzymaniom, kontrolom osobistym, przesłuchaniom i nieoficjalnym ostrzeżeniom ze strony policji i służb bezpieczeństwa, które miały powstrzymać ich od protestów podczas Igrzysk Olimpijskich w Soczi.
– Prześladowanie członków Enviromental Watch i uwięzienie Jewgienija było kulminacją strategii uciszania i nękania osób krytykujących władze w związku z Igrzyskami w Soczi – powiedział Siergiej Nikitin.
Amnesty International nieustannie wzywała Międzynarodowy Komitet Olimpijski, aby potępił aresztowania i prześladowania działaczy ekologicznych w pobliżu Soczi przed i podczas Igrzysk, oraz zajął stanowisko w sprawie naruszeń praw człowieka związanych z przygotowaniami i trwaniem Igrzysk. Podobne apele wystosowały też inne organizacje praw człowieka.
– Milczenie MKOl w sprawie łamania praw człowieka w Rosji było rażące. Tak, Igrzyska Olimpijskie powinny stać ponad polityką, ale nie ponad prawami człowieka. Zamiast promować równość i prawa człowieka, członkowie MKOl umyli ręce od wszelkiej odpowiedzialności, preferując akceptowanie oficjalnych zapewnień, którymi karmiły ich rosyjskie władze – powiedział Siergiej Nikitin.
– Prześladowania, zatrzymania, aresztowania, sfabrykowane zarzuty i niesprawiedliwe procesy wymierzone w aktywistów miały miejsce w obecności kamer. Nie wróży to dobrze na przyszłość, kiedy po zakończeniu Igrzysk oczy świata odwrócą się od Rosji.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1605