Rosja: Grigorij Pasko skazany na cztery lata obozu pracy za obronę środowiska – Amnesty International

Rosja: Grigorij Pasko skazany na cztery lata obozu pracy za obronę środowiska

Grigorij Pasko został uznany za winnego, na podstawie tajnego dekretu wojskowego, przez sąd we Władywostoku w grudniu 2001 i skazany na cztery lata obozu pracy. Oskarżyciel twierdził, iż zbierał on informacje z zamiarem przekazania ich japońskim mediom.

W 1993 Grigorij Pasko sfilmował moment, w którym tankowiec rosyjskiej marynarki wojennej zrzuca do Morza Japońskiego radioaktywne odpady i amunicję. Ponadto, w filmie oraz w cyklu artykułów pokazał zagrożenie dla środowiska powodowane przez znajdujące się w coraz gorszym stanie okręty rosyjskiej floty na Pacyfiku, między innymi łodzie podwodne o napędzie atomowym. W czasie pierwszego procesu w 1999 roku, w którym uczestniczyli obserwatorzy Amnesty International i innych organizacje, Grigorij Pasko był oskarżony o zdradę i szpiegostwo. Mimo że powyższe zarzuty zostały oddalone, został on uznany za winnego mniej poważnego wykroczenia – nadużycia swojego stanowiska – i zwolniony na mocy amnestii.

Z inicjatywy Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) oraz Prokuratury Wojskowej Rosyjskiej Floty na Pacyfiku, sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia w roku 2001. W trakcie drugiej rozprawy, która rozpoczęła się w czerwcu ubiegłego roku i była zamknięta dla publiczności, dziewięć spośród 10 zarzutów przeciwko Grigorijowi Pasko zostało odrzuconych. Pozostał jedynie zarzut zamiarów przekazania zagranicznym mediom informacji, które mogły osłabić gotowość bojową Floty na Pacyfiku.

-Oskarżenie Grigorija Pasko zdaje się być motywowane chęcią politycznego odwetu za ujawnienie praktyki zrzucania odpadów atomowych do morza. Takie zarzuty są oczywistym pogwałceniem krajowych i międzynarodowych norm chroniących wolność słowa, które Rosja jest zobowiązana przestrzegać- – mówi Amnesty International.

-Skazanie Grigorija Pasko osłabia możliwość zgodnego z prawem zainteresowania sprawami dotyczącymi dobra publicznego,- dodaje AI wzywając jednocześnie do anulowania wyroku i natychmiastowego zwolnienia dziennikarza.

Amnesty International wyraziła również zaniepokojenie faktem, że skazanie Grigorija Pasko umożliwił tajny dekret Rosyjskiego Ministerstwa Obrony. -Jest to sprzeczne z orzeczeniem Sądu Najwyższego Rosji z listopada 2001, które głosi, iż konstytucja zabrania wykorzystywania tajnych dekretów w sprawach karnych- – oświadczyła Organizacja.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5220