Rosja: Ildar Dadin na wolności! – Amnesty International

Rosja: Ildar Dadin na wolności!

Ildar Dadin spędził ponad rok w więzieniu w Rosji za korzystanie z wolności słowa i zgromadzeń. Był pierwszą osobą skazaną na podstawie nowych rosyjskich przepisów za „wielokrotne naruszanie Ustawy o zgromadzeniach publicznych”.

W lutym 2017 roku Sąd Najwyższy unieważnił wyrok Ildara Dadina i orzekł, że musi zostać zwolniony, ponieważ w jego działaniach „brak było znamion przestępstwa”. Wyrok Sądu jest ostateczny i nie ma możliwości odwołania się od niego. Ildar ma także prawo do zadośćuczynienia.

Ildar Dadin opuścił więzienie 26 lutego, 4 dni po decyzji Sądu Najwyższego o unieważnieniu jego wyroku. Na wolności przywitała go żona, siostra, przyjaciele i dziennikarze. Ildar powiedział mediom, że nie został oficjalnie poinformowany o decyzji Sądu Najwyższego i do ostatniej chwili nie wiedział, że zostanie uwolniony.

Amnesty International uznała Ildara Dadina więźniem sumienia i apelowała o jego uwolnienie. Po opuszczeniu więzienia Ildar powiedział:

Przede wszystkim chciałem powiedzieć… jeśli to wideo dotrze do przyjaciół, wszystkich dobrych ludzi nie tylko w Rosji, ale i na całym świecie, którzy wspierali mnie… mama nadzieję, że moja żona się nie obrazi… ale myślę, że przetrwałem głównie dzięki tym wszystkim dobrym ludziom na świecie… i dzięki rosyjskiemu społeczeństwu obywatelskiemu. Jest częścią globalnego społeczeństwa obywatelskiego. Dziękuję tym wszystkim dobrym ludziom. Chcę Wam powiedzieć, że Was kocham. Dzięki Wam przetrwałem i żyję.

Ildar Dadin został aresztowany 15 stycznia 2015 roku, kiedy prowadził pikietę wspierającą Charlie Hebdo (francuska redakcja, która ucierpiał z powodu ataku w styczniu 2015 roku). Była to jednoosobowa demonstracja, nie wymagająca wcześniejszej zgody władz, mimo to został oskarżony o organizację „nieautoryzowanego” zgromadzenia publicznego. Został skazany za wykroczenie administracyjne na 15 dni aresztu. Ostatniego dnia kary postawiono go przed sądem i oskarżono o podobne wykroczenie w odniesieniu do pokojowego protestu z grudnia 2014 roku. Tym razem sąd stwierdził jednak, że Ildar odpowiadać będzie za przestępstwo na podstawie znowelizowanego w 2014 roku Kodeksu karnego, który kryminalizuje naruszenie Ustawy o zgromadzeniach publicznych więcej niż 2 razy w ciągu 180 dni. Został skazany na 2,5 roku więzienia.

Na zdjęciu Ildar Dadin. Fot. Aleksandr Baroshin.
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Twój głos ma MOC! – konkurs na akcję o wolności słowa i wyrażania siebie

12910