Rosja musi obalić niesprawiedliwy wyrok na Chodorkowskim – Amnesty International

Rosja musi obalić niesprawiedliwy wyrok na Chodorkowskim

Amnesty International wezwała dzisiaj moskiewski sąd do anulowania wyroku skazującego prominentnego biznesmena Michaiła Chodorkowskiego za pranie pieniędzy. Proces był niesprawiedliwy i wyglądał na przeprowadzany ze względów politycznych.

-Władze rosyjskie konsekwentnie nie przestrzegają reguł sprawiedliwego procesu, co tylko wzmacnia wrażenie, że ta druga tura oskarżeń ma podłoże polityczne-, powiedziała Nicola Duckworth, Dyrektor Amnesty International ds. Europy i Azji Centralnej.

Michaił Chodorkowski stał się jednym z najbogatszych i najpotężniejszych biznesmenów w Rosji po tym, jak nabył w latach 90. byłe radzieckie przedsiębiorstwa państwowe, takie jak YUKOS. Został aresztowany w 2003 roku i wraz ze swoim byłym partnerem biznesowym Platonem Lebiediewem został dwukrotnie skazany. Po raz pierwszy za oszustwa i uchylanie się od płacenia podatków, za drugim razem za pranie pieniędzy i defraudację.

Obrona nie mogła przesłuchać świadków oskarżenia, a świadkom obrony nie pozwolono na zabranie głosu.
Władze zmuszały i nękały byłych kolegów do zeznawania w procesie.

Innym przykładem złamania reguł sprawiedliwego procesu to fiasko sądu przy zażądania od oskarżenia ujawnienia informacji i nieprawidłowości na wczesnym etapie śledztwa, które utrudniły oskarżonym przygotowanie linii obrony.

-Wszystkie dowody wskazują na motywy polityczne, a ingerencja w proces stanęła na drodze do osiągnięcia sprawiedliwości. Sąd w Moskwie powinien obalić ten niesprawiedliwy wyrok, aby przywrócić wiarę w niezależny system sprawiedliwości w Rosji-, powiedziała Nicola Duckworth.

Liczne złamania procedur i powszechne zarzuty umotywowane politycznie obarczały również pierwszy proces Michaiła Chodorkowskiego i Platona Lebiediewa.

Europejski Trybunał Praw Człowieka rozważa zarzuty o politycznym podłożu pierwszego procesu. 25 października 2007 r. Trybunał orzekł, że powtarzające się nieprawidłowości przy aresztowaniu Platona Lebiediewa w przededniu pierwszego procesu złamały jego prawa.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

2494