Rosja: Nowa ustawa dotycząca “niepożądanych organizacji” zniszczy społeczeństwo obywatelskie – Amnesty International

Rosja: Nowa ustawa dotycząca “niepożądanych organizacji” zniszczy społeczeństwo obywatelskie

Rosja wzmacnia trwające drakońskie represje, które niszczą życie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez przyjęcie ustawy o "niepożądanych organizacjach", powiedziała Amnesty International i Human Rights Watch.

23 maja Władimir Putin podpisał ustawę wymierzoną w zagraniczne i międzynarodowe organizacje pozarządowe działające w Rosji. Umożliwi ona państwu wprowadzenie zakazu ich działań, uznając je za podważające “bezpieczeństwo państwowe”, “porządek narodowy” lub “porządek konstytucyjny”. Prawo umożliwi także karanie rosyjskich aktywistów i grup działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego za podtrzymywanie więzi z “niepożądanymi” organizacjami.

– Ustawa to najnowszy rozdział w bezprecedensowych prześladowaniach przeciwko organizacjom pozarządowym, który kryminalizuje legalną działalność i tłumi wolność wypowiedzi i zgromadzeń – powiedziała Aleksandra Zielińska, Koordynatorka Kampanii Amnesty International.

– Często jesteśmy pytani, czy ta ustawa jest skierowana przeciwko międzynarodowym organizacjom, takim jak nasza. Jednak w rzeczywistości nie ma wątpliwości, że głównym celem są rosyjscy aktywiści i rosyjskie niezależne organizacje.

Organizacje, których działania są uznane za “zagrożenie” nie będą mogły otworzyć swoich biur w Rosji, a te, które już istnieją w kraju, staną w obliczu zamknięcia. Ustawa wprowadza także zakaz rozpowszechniania materiałów, w tym przez Internet i media.

Jeśli organizacja zostanie uznana za “niepożądaną”, nie będzie mogła dłużej działać, czy uczestniczyć w projektach w Rosji. Lokalne organizacje nie będą mogły przyjąć funduszy od takich niepożądanych grup. Banki i inne instytucje finansowe nie będą mogły przeprowadzić z nimi żadnych transakcji i będą musiały poinformować o takich odmowach instytucje monitorujące malwersacje finansowe.

Obywatele Rosji, którzy ciągle będą “zaangażowani” w działalność “niepożądanych” organizacji otrzymają bardzo wysokie kary administracyjne oraz, jeśli kara administracyjna zostanie nałożona dwukrotnie w ciągu roku, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej, zapłacić grzywnę do 500 000 rubli, ograniczyć działalność czy nawet trafić do więzienia na 6 lat.

Ustawa, która wydaje się być przeznaczona do selektywnej realizacji, nie wyjaśnia, czym jest “zaangażowanie” w działalność “niepożądanej” organizacji.

Prawdopodobnie dystrybucja raportów i materiałów “niepożądanych organizacji”, także online, komunikowanie się z przedstawicielami takich organizacji, udział w międzynarodowych spotkaniach z tymi organizacjami będą interpretowane przez władze jako “zaangażowanie” i mogą skutkować nałożeniem sankcji na rosyjskich aktywistów i grupy.

Procedura uznania organizacji za “niepożądaną” nie jest transparentna, a organizacja może się dowiedzieć, że jest za taką uznana już po tym, jak zostanie wpisana na listę.  Nie ma procedur, żeby zakwestionować taką decyzję lub usunąć organizację z listy. Decyzja zostaje podjęta ze skutkiem natychmiastowym, bez uprzedzenia.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

Powiązane tematy

Powiązany temat

Ukraina: Brak zakwaterowania szczególnie zagraża osobom starszym przesiedlonym w wyniku rosyjskiej inwazji – nowy raport Amnesty International

Powiązany temat

Dziennikarze i niezależni obserwatorzy uciszani by świat nie dowiedział się o protestach w Rosji – nowy raport 

1148