Rosja: proces w sprawie Politkowskiej się kończy, ale śledztwo musi trwać – Amnesty International

Rosja: proces w sprawie Politkowskiej się kończy, ale śledztwo musi trwać

-Wzywamy rosyjskie władze, aby na tym nie poprzestały, ale kontynuowały śledztwo, aby sprawiedliwość dosięgła zarówno zabójcę jak i jego mocodawców- – mówi Nicola Duckworth, Dyrektor Programowa Amnesty ds. Europy i Azji Centralnej.
Przysięgli stwierdzili, że nie znaleźli dowodów winy w materiale przedstawionym przez prokuraturę.
Anna Stawicka, jedna z przedstawicieli dzieci Anny Politkowskiej, stwierdziła po procesie, że prokuratura przedstawiła wątły materiał, a obrona oskarżonych była dużo silniejsza.
-Koniec tego procesu nie zwalnia władz z obowiązku znalezienia mordercy i jego zleceniodawców- – powiedziała Duckworth. -Władze Rosji mają okazję zademonstrować światu wolę polityczną zaprzestania zastraszania obrońców praw człowieka – aby to pokazać, sprawiedliwości w tej sprawie musi stać się zadość.-
W swojej mowie do przysięgłych kilka dni wcześniej, druga przedstawicielka dzieci Politkowskiej, powiedziała: -Anna nienawidziła bezprawia i bezkarności. Nie zniosłaby, gdyby ktoś winny poważnego przestępstwa uszedł wolny. Jednocześnie, nie zniosłaby, gdyby ktoś został skazany za przestępstwo, którego nie popełnił.-
Komentarz Wojciecha Makowskiego dla Polskiego Radia

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3204