Rosja: “Zaginięcie”/ obawa stosowania tortur lub maltretowania/ obawa “pozasądowej egzekucji” – Amnesty International

Rosja: “Zaginięcie”/ obawa stosowania tortur lub maltretowania/ obawa “pozasądowej egzekucji”

Dwóch oficerów Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) pracujących w Inguszetii przyznało się do porwania i torturowania zastępcy prokuratora Raszida Ozdojewa. Inguskie biuro FSB twierdzi, że nic o tym nie wie, a miejsce pobytu Raszida Ozdojewa pozostaje nieznane.

Borys Ozdojew, ojciec Raszida Ozdojewa, przeprowadził własne dochodzenie w sprawie -zaginięcia- syna. Zdołał znaleźć jednego z dwóch mężczyzn, który przyznał się przed tradycyjną radą starszych jego rodziny i rodziny Ozdojewów, że był jednym z oficerów FSB, którzy porwali Raszida Ozdojewa 11 marca. Rodzina Ozdojewów ma nagranie dźwiękowe jego zeznania i przekazała jego kopię prokuratorowi generalnemu Federacji Rosyjskiej.

Inny oficer, Igor N. Oniszczenko ze stawropolskiego biura FSB, napisał do prokuratora generalnego Federacji list, w którym twierdzi, że brał udział w torturowaniu 50 ludzi i w zabójstwie 35. List opublikował rosyjski dziennik Nowaja Gazieta 27 maja. Igor Oniszczenko nie podał nazwiska, ale przyznał, że przetrzymywał lokalnego prokuratora, który złożył skargę na szefa inguskiego FSB, i że połamał mu ręce i kości stóp.

Członek Dumy napisał do prokuratura generalnego Federacji Rosyjskiej z zapytaniem dotyczące śledztwa w sprawie -zaginięcia- Raszida Ozdojewa. Zastępca prokuratora generalnego Siergiej Fridinski odpowiedzialny za południową część Federacji (w której skład wchodzi Inguszetia), odpisał, że FSB zaprzecza, jakoby mężczyźni, którzy przyznali się do udziału w sprawie, byli oficerami FSB. Odpowiedź opublikowała Nowaja Gazieta 2 sierpnia.

Prokuratura w Inguszetii odpisała osobom nadsyłającym apele, że śledztwo w sprawie -zaginięcia- zostało wszczęte i brane są pod uwagę różne wersje wydarzeń, w tym taka, która wiąże -zaginięcie- Odojewa z jego pracą jako zastępcy prokuratora.

Raszid Borysowicz Ozdojew został zatrzymany 11 marca 2004 roku przez mężczyzn uważanych za pracowników inguskiej sekcji FSB. Istnieje obawa, że znajduje się w tajnym areszcie FSB i jest torturowany. Do jego obowiązków jako zastępcy prokuratora Republiki Inguszetii należał nadzór nad inguskim wydziałem FSB. Podobno sygnalizował władzom Inguszetii przypadki łamania prawa przez pracowników FSB. Dwukrotnie pisał też o tym do prokuratury generalnej i do szefa FSB Federacji Rosyjskiej, ostatnio w marcu 2004 roku. Amnesty International posiada kopię jego ostatniego listu do prokuratury generalnej.


ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie apeli w języku rosyjskim, angielskim lub polskim:   • nagląc władze do podjęcia natychmiastowych kroków w celu ustalenia miejsca pobytu Raszida Borysowicza Ozdojewa i niezwłocznego powiadomienia jego rodziny; 
  • pilnie wzywając do natychmiastowego wszczęcia bezstronnego dochodzenia w sprawie -zaginięcia- Raszida Borysowicza Ozdojewa i jego domniemanego torturowania; 
  • podkreślając, że dwaj czynni oficerowie FSB przyznali się wedle doniesień do udziału w porwaniu i torturowaniu Raszida Borysowicza Ozdojewa i wzywając władze do wyjaśnienia sprawy i ukarania winnych; 
  • nagląc władze do podjęcia niezwłocznych kroków zmierzających do położenia kresu -zaginięciom-, pozasądowym egzekucjom, torturom i prześladowaniom, których dopuszczają się zarówno rosyjskie, jak i regionalne siły w Republice Inguszetii i w Republice Czeczenii.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI  NA ADRES:

Prokurator generalny Federacji Rosyjskiej
Władimir Ustinow
Procurator General of the Russian Federation
Vladimir USTINOV
General Procuracy of the Russian Federation
Ul. B. Dimitrovka 15a
103793 Moscow K-31
Rosja
Fax: + 7 095 292 8848
Zwrot grzecznościowy: Dear Procurator  General/ Szanowny Panie Prokuratorze


W razie wysyłania apeli po 20 października 2004 roku prosimy skontaktować się najpierw z Zespołem Pilnych Akcji.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4676