" /> Rosja: zatrzymanie aktywisty w zakładzie psychiatrycznym – Amnesty International

Rosja: zatrzymanie aktywisty w zakładzie psychiatrycznym

Dzisiejsza decyzja moskiewskiego sądu, podtrzymująca wyrok pozbawienia wolności pokojowego demonstranta Michaiła Kosenki, jest wypaczeniem sprawiedliwości. Michaił Kosenko, bohater tegorocznego Maratonu Pisania Listów, ma być zatrzymany w zakładzie psychiatrycznym, potencjalnie na czas nieokreślony, w celu poddania go "leczeniu", którego nie potrzebuje i nie chce, alarmuje Amnesty International.<br /> <br />

Michaił Kosenko, bohater tegorocznego Maratonu Pisania Listów, został aresztowany po tym, jak w maju 2012 roku wziął udział w protestach na Placu Błotnym, które zakończyły się użyciem przemocy. Mężczyzna został oskarżony o wzięcie udziału w “masowych zamieszkach” i użycie siły przeciwko funkcjonariuszom policji. Oskarżenia te Amnesty International uważa za umotywowane politycznie i podważone silnymi dowodami, które nie zostały wzięte pod uwagę podczas procesu.
– W przypadku Michaiła Kosenki sądy powracają do odrażających metod, które pachną najgorszymi z sowieckich praktyk tłumienia sprzeciwu: stosowaniem przymusowego leczenia psychiatrycznego jako środka karnego wobec krytykujących osób – powiedział Siergiej Nikitin, Dyrektor biura Amnesty International w Moskwie.

– Sąd zlekceważył liczne niespójności i sprzeczności w sprawozdaniu ekspertów psychiatrii oraz zeznaniach policji, jak również zignorował dowody poświadczające niewinność Michaiła Kosenki.
– Jedynym występkiem, jaki popełnił Michaił Kosenko, był pokojowy protest i wyrażenie swojego zdania. Jawna niesprawiedliwość wyrządzona temu człowiekowi musi ulec naprawieniu, a on sam musi być uwolniony natychmiastowo i bezwarunkowo.
Sąd odrzucił prośbę prawników Michaiła Kosenki o dodatkową diagnozę psychiatryczną po stwierdzeniu niekompletności i licznych niespójności w pierwszej. Diagnoza ta posługuje się poglądami politycznymi Kosenki jako dowodem jego choroby psychicznej.
tłum. Emilia Grycuk

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1571