" /> Rosyjski sąd zmusza do zamknięcia ważną organizację pozarządową broniącą praw człowieka – Amnesty International

Rosyjski sąd zmusza do zamknięcia ważną organizację pozarządową broniącą praw człowieka

Wczorajsza decyzja Sądu Miejskiego w Petersburgu o odrzuceniu apelacji organizacji pozarządowej, która nie chciała się zgodzić na rejestrację jako "agent zagraniczny", jest pogwałceniem praw społeczeństwa obywatelskiego w Rosji - podkreśla Amnesty International.<br /> <br />

Centrum Antydyskryminacyjne Memoriał (ADC), organizacja pozarządowa działająca na rzecz ofiar rasizmu i ksenofobii w Rosji, zdecydowała się na zaprzestanie swojej działalności w tym kraju, aby zapobiec ryzyku postępowania karnego przeciwko swojemu liderowi za niedostosowanie się do nowych przepisów.
– Sąd miał do wyboru dwie opcje. Niestety jego ostateczna decyzja świadczy na niekorzyść sprawiedliwości i praw człowieka, pozostaje jednak w zgodzie z panującą w rosyjskim rządzie tendencją do podkreślania swojej władzy w każdej dziedzinie aktywności społeczeństwa obywatelskiego. To z kolei stwarza niebezpieczny precedens, który może zostać użyty przeciw innym organizacjom pozarządowym – powiedział Sergiej Nikitin, Dyrektor biura Amnesty International w Moskwie.
Prześladowanie ADC Memoriał zaczęło się ponad rok temu, gdy prokurator odniósł się do raportu przedstawionego jednej z komisji ONZ (CAT) w listopadzie 2012 r. Romowie, migranci i aktywiści: ofiary nadużyć policji jako dowód na aktywność polityczną ADC i tym samym naruszenie nowego prawa.
Organizacja wygrała dwie sprawy sądowe w maju i lipcu 2013 r., jednakże 12 grudnia 2013 r. sąd w Petersburgu orzekł na niekorzyść ADC i nakazał rejestrację organizacji jako “zagranicznego agenta”.
Po dzisiejszym orzeczeniu, przewodnicząca ADC Memoriał Stefania Kulaeva wyraziła swoje rozczarowanie w rozmowie z Amnesty International:
Prawo dot. “zagranicznych agentów”, wprowadzone ponad rok temu, pozwala rosyjskim władzom nakładać spore grzywny i poważne kary administracyjne na organizacje, które działają dzięki funduszom zagranicznym i zaangażowane są w luźno określone “działania polityczne”, ale odmawiają rejestracji jako “organizacje działające jako agent zagraniczny”.
Decyzja sądu przeciwko ADC Memoriał została ogłoszona tego samego dnia, w którym Sąd Konstytucyjny Rosji wydał postanowienie, na mocy którego prawo dot. “zagranicznych agentów” jest zgodne z Rosyjską Konstytucją. Rzecznik Praw Obywatelskich i wielu organizacji pozarządowych, Władimir Łukin, podważył zasadność tego postanowienia, twierdząc, iż narusza ono prawo do wolności słowa i stowarzyszania, które to obydwa są rzekomo chronione konstytucją.
– Stało się oczywistym, że rosyjskie władze zdecydowane są stosować represje wobec społeczeństwa obywatelskiego za wszelką cenę – skomentował całą sprawę Sergiej Nikitin.
– Rosyjskie władze z premedytacją pozbawiają własne społeczeństwo alternatywnego punktu widzenia i mechanizmów gwarantujących zachowanie równowagi politycznej. Oni atakują każdego, kto ośmiela się ich krytykować.
– Proces sądowy nie został przeprowadzony w prawidłowy sposób. Nasze argumenty nie były brane pod uwagę. Wypowiedzi naszych adwokatów były wielokrotnie przerywane, podczas gdy stronie oskarżającej została udzielona pełna swoboda.

Prezydent Putin Fot. Sabelo Mngoma
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1555