Rosyjskie władze muszą rozpocząć śledztwo w sprawie oskarżeń o pozasądowe egzekucje w Czeczenii – Amnesty International

Rosyjskie władze muszą rozpocząć śledztwo w sprawie oskarżeń o pozasądowe egzekucje w Czeczenii

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Rosyjską Nową Gazietę, w nocy 26 stycznia 2017 siły bezpieczeństwa w Republice Czeczenii zabiły 27 osób.

– Te zarzuty pochodzą z wiarygodnych źródeł i wydają się być prawdopodobne. W Czeczenii władze, które dopuszczają się naruszeń praw człowieka są całkowicie bezkarne – powiedział Denis Krivosheev, zastępca dyrektora ds. Europy i Azji Centralnej w Amnesty International.

– Amnesty International od wielu lat dokumentuje pozasądowe egzekucje w Czeczenii oraz w innych częściach Północnego Kaukazu. W tym kontekście wspomniane zarzuty znajdują potwierdzenie w naszych wcześniejszych raportach. Muszą one zostać niezwłocznie zbadane, a jeśli okażą się prawdziwe, wszyscy sprawcy muszą zostać postawieni przed sądem.

– Ponadto należy wszcząć pełne i dokładne dochodzenie w sprawie zarzutów pozbawiania wolności oraz tortur i innego złego traktowania ponad 100 gejów w Czeczenii. Siły bezpieczeństwa nie mogą dopuszczać się tortur oraz zabójstw tylko dlatego, że działają na rzecz państwa.

Nowa Gazieta, powołując się na dwa wiarygodne źródła w Czeczenii, 9 lipca poinformowała, że dziesiątki ludzi zostały bezprawnie pozbawione wolności w czasie nalotów, które rozpoczęły się w połowie grudnia 2016 r. 27 spośród tych osób miało zostać zabitych w nocy 26 stycznia, wcześniej osoby te nie zostały formalnie aresztowane.

Według Nowej Gaziety, która opublikowała serię artykułów na temat prześladowania gejów w Czeczenii, te zabójstwa nie mają związku ze skoordynowaną kampanią przeciwko gejom w Republice Czeczenii. Uważa się, że masowe aresztowania są związane z zabójstwem policjanta, do którego doszło 16 grudnia 2016 r.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

Powiązane tematy

Powiązany temat

Ukraina: Brak zakwaterowania szczególnie zagraża osobom starszym przesiedlonym w wyniku rosyjskiej inwazji – nowy raport Amnesty International

Powiązany temat

Dziennikarze i niezależni obserwatorzy uciszani by świat nie dowiedział się o protestach w Rosji – nowy raport 

Powiązany temat

Ukraina: bezprawne przesiedlanie ludności cywilnej przez Rosję stanowi zbrodnię wojenną i może stanowić zbrodnię przeciwko ludzkości – nowe ustalenia Amnesty International

13817