Rumunia: Konieczność wprowadzenia natychmiastowych reform w szpitalach psychiatrycznych – Amnesty International

Rumunia: Konieczność wprowadzenia natychmiastowych reform w szpitalach psychiatrycznych

W szczególności zaś, Amnesty International wzywa UE do zapewnienia, że przyznawane Rumunii fundusze przedakcesyjne są rozdzielane w sposób gwarantujący pełne poszanowanie praw osób upośledzonych umysłowo lub dotkniętych problemami ze zdrowiem psychicznym.


 


W wystosowanym przez Amnesty International ”Memorandum do rumuńskiego rządu odnośnie szpitalnego leczenia chorób psychicznych” opartym na wynikach przeprowadzonych w Rumunii badań terenowych, wyszczególniono liczne przypadki odnotowane w rumuńskich szpitalach psychiatrycznych, gdzie łamanych jest wiele praw człowieka pacjentów przetrzymywanych w pożałowania godnych warunkach.


 


(Dziewiętnastostronicowe Memorandum można ściągnąć ze strony www.amnesty-eu.org oraz www.news.amnesty.org)


 


Amnesty International uważa, że tragiczny los 18 pacjentów, którzy zmarli w ostatnim czasie w szpitalu psychiatrycznym w Poiana Mare najprawdopodobniej w wyniku niedożywienia i wychłodzenia, nie jest przypadkiem odosobnionym w rumuńskim systemie opieki zdrowia psychicznego.


 


Amnesty International uznała, że stosowana w Rumunii praktyka, polegająca na przymusowej hospitalizacji w zakładach psychiatrycznych oraz na umieszczaniu ludzi w szpitalach psychiatrycznych ze względów innych niż medyczne, jest równoznaczna z bezprawnym zatrzymywaniem i odmawianiem prawa do uczciwego procesu sądowego.


 


Irene Khan, Sekretarz Generalna Amnesty International, oświadczyła: „Apelujemy do rządu rumuńskiego o podjęcie natychmiastowych działań, mających na celu ochronę życia, godności i dobra wszystkich pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych na terenie całego kraju oraz wzywamy do przeprowadzenia gruntownej i efektywnej reformy służby zdrowia psychicznego.”


 


„Jednocześnie wzywamy Unię Europejską do zapewnienia, że środki, jakie mogą być przyznawane Rumunii – krajowi kandydującemu – na polepszenie własnej służby zdrowia psychicznego, są wykorzystywane z pełnym poszanowaniem praw osób upośledzonych umysłowo lub dotkniętych problemami ze zdrowiem psychicznym, łącznie z prawem do leczenia i opieki – o ile to możliwe – w społeczności, w której żyją.”


 


Jeśli zaś chodzi o zainicjowany przez Unię Europejską proces, mający na celu zmniejszenie liczby dzieci przebywających w rumuńskich zakładach, Amnesty International zauważyła, że UE najwidoczniej nie wzięła pod uwagę wielu młodych pełnoletnich osób z zamykanych zakładów, które nieprawnie zostały przeniesione do szpitali psychiatrycznych, w których mogą wegetować w żałosnych warunkach do końca życia.


 


Unia Europejska rozpoczyna obecnie w Rumunii program, mający na celu zintegrowanie ze społeczeństwem osób dotkniętych upośledzeniem umysłowym, które dziś przebywają w placówkach kontrolowanych przez Narodowy Urząd ds. Osób Upośledzonych. UE musi zatem dać gwarancję, że wszystkie osoby umieszczone bezprawnie w szpitalach psychiatrycznych, zostaną objęte programem deinstytucjonalizacji, tak by kolejny raz nie zostały pominięte.


 


W celu otrzymania dalszych komentarzy, opisu tła wydarzeń czy wywiadów, prosimy o kontakt z:


Amnesty International EU Office (Brussels):
Tel: 32-2-5021499
Fax: 32-2-5025686
Email: amnesty-eu@aieu.be
Website: www.amnesty-eu.org

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4852