Rumunia: Pozwólcie Romom wrócić do Kluż-Napoka! – Amnesty International

Rumunia: Pozwólcie Romom wrócić do Kluż-Napoka!

Około 200 osób otoczy dzisiaj ratusz Kluż-Napoka, aby przypomnieć o przymusowej eksmisji i wysiedleniu około 300 osób, które miało miejsce dwa lata temu. Działacze będą nawoływać lokalne władze do zapewnienia Romom powrotu do miasta.

Dwa lata temu władze miasta Kluż-Napoka przymusowo wysiedliły około 300 osób -głównie Romów – z ulicy Coastei w centrum miasta. Od tego czasu większość z nich mieszka na najdalszych obrzeżach Kluż-Napoka, w pobliżu wysypiska śmieci i składowiska chemicznych odpadów, na obszarze znanym jako Pata Rât, gdzie zostali przeniesieni przez władze gminne.

Wkrótce po eksmisji Romowie rozpoczęli swoją walkę o sprawiedliwość. Jednym z nich jest Ernest Greta, który obecnie mieszka w zaimprowizowanym domu w Pata Rât.

Jest to smutna dla nas rocznica. 17 grudnia 2010 roku, wczesnym rankiem, liczna grupa policjantów przybyła na ulicę Coastei wraz z towarzyszącymi im przedstawicielami władz lokalnych.

Byliśmy zszokowani i przerażeni liczbą przybyłych funkcjonariuszy policji. Pod wpływem narastającego ciśnienia i słownych gróźb ze strony lokalnych organów, zaakceptowaliśmy zamianę lokali na zaproponowane, nie znając ich dokładnej lokalizacji ani stanu technicznego.

Nowe warunki okazały się fatalne. Około 36 rodzinom z 76 wysiedlonych nie zaoferowano żadnego zakwaterowania i w efekcie stali się bezdomni. Pozostałym 40 rodzinom zaoferowano jeden pokój na rodzinę. Muszą dzielić się łazienkami z trzema innymi rodzinami. Głównym połączeniem z miastem jest autobus szkolny, który odjeżdża o 7:15 rano. Najbliższy przystanek autobusowy regularnych linii jest usytuowany w odległości 2,5 km, za torami linii kolejowej.

Byliśmy zintegrowani z życiem miasta kiedy mieszkaliśmy na ulicy Coastei. Mieliśmy pracę, dzieci chodziły do szkoły średniej, żyliśmy na przyzwoitym poziomie, mieliśmy dostęp do parku itd. Tutaj, przy wysypisku śmieci, czujemy się jak w getcie, czujemy się ofiarami dyskryminacji. – opowiada Ernest Greta.

W ciągu ostatnich dwóch lat Grupa Robocza Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego (gLOC), Amnesty International i Europejskie Centrum Praw Romów (ERRC) wspierali ludzi z ulicy Coastei w ich walce o sprawiedliwość i godność. We wspólnym oświadczeniu, wydanym w rocznicę eksmisji z grudnia 2010 r., odwołują się do władz lokalnych w Kluż-Napoka:

Gmina, przeprowadzając przymusową eksmisję, dopuściła się naruszenia praw człowieka i norm, do których przestrzegania Rumunia jest zobowiązana. Rząd nie kontroluje działań gminy, które w efekcie prowadzą do naruszania praw człowieka. Pilnym zadaniem władz lokalnych i centralnych jest przejęcie odpowiedzialności za przestrzeganie prawa i zapewnienie, że ludzie, którzy zostali przymusowo wysiedleni, będą przeniesieni do miasta i odpowiednich warunków mieszkaniowych.

Poszkodowani, wysiedleni z ulicy Coastei, od czasu eksmisji starali się kontaktować z władzami i sygnalizowali problemy ich warunków życia.

W rezultacie, przedstawiciele gminy spotkali się z byłymi mieszkańcami ulicy Coastei na początku tego roku. Władze zobowiązały się przenieść Romów z Pata Rât na początku 2014 r. w ramach wspólnego projektu z UNDP.  Jednak szczegóły planowanego przemieszczenia są niejasne i społeczność Romów będzie zmuszona przez kolejny rok stawiać czoła życiu w niskim standardzie, który odcina ich całkowicie od dostępu do podstawowych praw do edukacji, zatrudnienia i opieki zdrowotnej.

Około 1500 osób zamieszkuje w okolicy Pata Rât, w tym około 300 osób z ulicy Coastei.  Inni zamieszkują na ulicy Cantonului, Dallas, a wielu ludzi wręcz na składowisku miejskich odpadów. Warunki mieszkaniowe, w których żyją wszystkie te osoby, są w ogromnej mierze niewystarczające. Iosif Adam, mieszkaniec ulicy Cantonului, wyjaśnia:
My dopiero zaczęliśmy się organizować. Nie chcemy być zapomniani. Wielu z nas zostało przeniesionych tutaj przez władze lokalne już w 2002 roku. Powiedziano nam, że to będzie dla nas lokalizacja tymczasowa. A tu już rok 2012: zmaganie się z brakiem dokumentów tożsamości, energii elektrycznej i wody. Życie w ciągłej niepewności, braku poczucia bezpieczeństwa

Aktywiści w Rumunii

Aby zaznaczyć drugą rocznicę przymusowej eksmisji i przeniesienia do Pata Rât, społeczności Romów dotknięte problemem, Stowarzyszenie Romów z Coastei, Amnesty International, gLOC, ERRC, tranzit.ro, AltArt oraz Wydział Nauk Politycznych, Administracyjnych i Komunikacyjnych na Uniwersytecie Babes-Bolyai zorganizowały szereg imprez pod hasłem “Pata Rât 2012: Romowie zepchnięci na margines”.

Organizacje te przypominają władzom Kluż-Napoka i rządowi rumuńskiemu, że około 1500 Romów żyje obecnie w obszarze Pata Rât. Około 42% z nich zostało przeniesionych tam przez władze lokalne.  Romowie z ulic: “Colina Verde”, Cantonului, Dallas i miejsca składowania odpadów cierpią codziennie z powodu segregacji i dramatycznych warunków życia, a także rasizmu i dyskryminacji, która narusza ich prawa człowieka i godność.

Amnesty International udokumentowała, że eksmisje społeczności Romów z nieformalnych osiedli stały się standardem w całej Rumunii. Istnieją przepisy prawne wymagające od władz lokalnych dostarczania właściwych i uzasadnionych zawiadomień, z rozsądnym wyprzedzeniem czasowym przed eksmisją. Jest dopuszczalne opóźnienie eksmisji, jeśli poszkodowani wniosą odwołanie od decyzji sądu. Niestety, najczęściej dowiadują się o decyzji sądu na kilka dni przed eksmisją, jak również brak im środków do podjęcia działań prawnych. Eksmisje nie powinny odbywać się w zimie zgodnie z międzynarodowymi prawami człowieka.

Rumunia jest stroną szeregu traktatów międzynarodowych i regionalnych dotyczących praw człowieka, które gwarantują ochronę prawa do odpowiednich warunków mieszkaniowych. Traktaty te obejmują Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencję Praw Dziecka, Międzynarodową Konwencję dot. eliminacji wszystkich form dyskryminacji i Europejską Kartę Społeczną. W świetle zobowiązań wynikających z tych traktatów Rumunia musi zapewnić przestrzeganie prawa do odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym prawa do ochrony przed eksmisją, w całym kraju.

Podpisz petycję już teraz: STOP przymusowym wysiedleniom w Rumunii

Tłumaczyła: Joanna Rayska-Miłosz

Fot. Joshua Gross, Joshua Tree Photography.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

1948